Det er en årelang strid om boplikt som ligger bak trusselen.

— Dette er vår siste desperate utvei, sier Olga J. Eikenæs Frøholm og ektemannen Roger Frøholm til avisen Fjordingen.

Bakgrunnen for desperasjonen er at Roger Frøholm i 2004 arvet et gårdsbruk i Olden hvor det er boplikt. Men familien ønsker ikke å forlate huset sitt i Stryn og flytte til det gamle huset på gården Eide i nabobygden Olden.

— Å selge huset i Stryn og bygge nytt i Olden er uaktuelt, sier ekteparet med to sønner på ni og 15 år.

Da det ikke ble gjort fritak fra boplikten, tok familien saken til retten. Der tapte de mot Fylkesmannens landbruksavdeling. Familien anket dommen og saken kommer opp i lagmannsretten 25. august, ifølge Fjordingen.

Har separasjonspapirene klare

Dersom dommen fra tingretten blir stående, ser ikke ekteparet annen utvei enn å ta ut separasjon. Forskrift om folkeregistrering krever nemlig at ektepar må ha samme bostedsadresse for å oppfylle boplikten, som i dette tilfellet er på fem år.

-Roger og jeg har vært sammen i 25 år og jeg skal nok klare å vente på ham i fem år, sier Olga til Fjordingen.

Hun har allerede vært på kommunehuset i Stryn og hentet seperasjonspapirene.

Stått tomt i 15 år

Gårdsbruket med boplikt har 34 mål innmark og har stått tomt siden Roger Frøholm sin onkel døde i 1995. Bruket ble da overdratt Frøholm sin far, som fikk innvilget fire års fritak fra boplikten. I 2004 overtok sønnen gårdsbruket og fikk ett års fritak fra boplikten.

— Planen var at jeg skulle flytte dit i 2005, men vi fikk utarbeidet en økonomisk rapport som slo fast at nødvendige investeringer i bolighus og låve ikke lar seg forsvare med 20-24 sauer, forteller Frøholm til Fjordingen.

Dermed konkluderte han med at det var best om naboen kunne fortsette å slå innmarken på gården og at bruket ble stående tomt.

— Vi har tro på at lagmannsretten opphever boplikten, sier gårdeieren som er villig til å ta saken helt til høyesterett.

Dersom ikke ekteparet får unntak fra boplikten i rettsvesenet, blir det seperasjon. Da blir Olga boende i Stryn, mens den fraseparerte ektemannen blir gårdbruker i nabobygden.

Ordfører i Stryn, Nils P. Støyva (Ap) forstår ekteparets frustrasjon, men sier både kommunen og Fylkesmannens landsbruksavdeling er satt til å forvalte regelverket.

— Denne gården er på en slik størrelse at overtakelse utløser bo- og driveplikt, sier Støyva til Fjordingen.