— Og her ligger hovedårsaken til at Mattilsynet fortsatt ikke er kommet til bunns i hvor den farlige E.coli-bakterien stammer fra, sier Poleszynski til fagbladet Mat og Helse.

Mange begynner nå å tvile på om man noen gang skal klare å finne frem til kilden.

For 25 år siden var det mange småslakterier rundt omkring i landet. Nå er alt sentralisert i store anlegg som sender varene sine ut over et stort område. Dermed har man mye mindre kontroll med hvor varene havner og hvem som spiser dem.

I 1981 fantes det 97 slakterier i Norge. Nå er tallet halvert, til 47, og ytterligere to enheter skal legges ned i løpet av året.

Ikke noe skummelt produkt

— Det er ikke kjøttdeigen som produkt som er problemet her, men hvordan den behandles og produseres.

Dag Viljen Poleszynski er overhodet ikke villig til å bidra til en «demonisering» av nordmenns favorittmiddagsmat.

— Kjøttdeig er ikke noe skummelt produkt ernæringsmessig sett, hvis råvarene er ok og produksjonsprosessen foregår forskriftsmessig. Det brukt mot kjøttdeigen at den inneholder mye fett, og det gjør den ofte, men senere forskning har vist at fett langt fra er så farlig som vi tidligere har trodd. Tvert imot er det slik at de fleste av oss spiser for lite fett og altfor mye karbohydrater i form av sukker osv.

  • Men ved produksjon av blandingsprodukter stilles det høye krav til fremstillingsprosessen. Risikoen for å få inn uønskede bakterier er logisk nok større når man maler opp kjøttet i mindre biter i stedet for å beholde det i ett stykke, for å si det enkelt. Derfor er det så viktig at produksjonssystemene holder mål, sier han.

Gjør vondt verre

Heller ikke professor Kaare Norum, det norske folks ukronede ernæringsekspert, vil uten videre si noe negativt om kjøttdeig som mat.

— Det kan være ulike oppfatninger om kjøttdeigens ernæringsmessige verdi, og jeg er kanskje ikke den varmeste tilhengeren, men jeg tror ikke vi skal bruke denne situasjonen til å gjøre vondt verre ved å sette søkelyset ensidig på kjøttdeigen som produkt. Den pågående E.coli-saken har ikke så mye med kjøttdeigens kvaliteter som matprodukt å gjøre. Dette er på en måte en helt annen sak som krever andre innfallsvinkler, mener Kaare Norum.