• Hvis det er observert en gaupe i nærheten av et villaområde i Bergen, er det meget spesielt.

— Det er nesten en sensasjon hver gang gauper blir observert i Hordaland, sier Tor Kvam, rovdyrekspert og forsker ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Hordaland har ingen faste gaupestammer, men det sterke og smidige kattedyret kan streife over store områder.

— Vi vet at radiomerkede gauper har beveget seg over et område på 90 mil, opplyser Kvam til Bergens Tidende.

Tar husdyr

En stor hanngaupe kan bli mellom 20 og 25 kilo, og er på størrelse med en vorsteher.

Gaupen tar både sau, rein, hjort og rådyr, men er altså ufarlig for mennesker. I følge Kvam har gaupen hovedområdet sitt i Nordland, Trøndelag og på Østlandet. De senere år har kraftkaren av tigerslekt spredt seg videre til Agder-fylkene.

I kjerneområdene drives det kvotejakt på gaupe.

— På Vestlandet er det kvotefri jakt. Man vil ikke at gaupen skal etablere seg i nye områder, opplyser Tor Kvam.

I forbindelse med at stortingsmeldingen om rovvilt ble lagt frem i 2004, ba Naturvernforbundet i Hordaland om at det ble lagt til rette for at både jerv og gaupe skulle få anledning til å etablere seg i Hordaland.