• Ingse Rønnestad sendte ut signaler som en utrygg kvinne. Ramsland oppfattet dette som ondsinnet, at hun var ute etter å ta ham.

JAN STIAN VOLD

Det sa psykolog Jon Wormnes i Bergen tingrett i dag. Bergensspykologen var inne i bildet i forbindelse med en barnefordelingssak mellom Rønnestad og Ramsland i 1999.

— Det var et spesielt høyt konfliktforhold mellom Ingse Rønnestad og Trond Ramsland, sa Wormnes.

Psykologen beskrev det som han kalte en "runddans" mellom partene.

— Den runddansen besto i hovedtrell av at Rønnestad uttrykte frykt, at hun var redd. Ramsland kunne ikke anerkjenne denne frykten, han mistolket signalene eks-konen sendte ham.

Psykologen beskrev også Ingse Rønnestad som en person med "en generell usikkerhet" i livet.

Ramsland var i 1999 ifølge Wormnes i besittelse av det han kalte en "paranoid" beredskap.

— I utgangspunktet var han ikke paranoid. Men når han ble truet, kunne han være det. Han var også preget av en underliggende aggresjon som gjorde at jeg anså det slik at han kunne forgripe seg fysisk.