Kjell Wolff, som er etatsleder for forvaltningen i Bergen kommune, kjenner seg ikke igjen i funnene som Bergens Tidendes spørreundersøkelse avdekker.

— Samtidig diskuterer vi allerede nå hvordan vi skal gjennomføre en brukerundersøkelse/samtaler, slik at vi får mer konkrete tilbakemeldinger på hva som er problematisk og som vi må bli bedre på. I tillegg vil det nok bli gjennomført en ekstern vurdering, sier han.

Politikernes ansvar

Han understreker at det er viktig å være oppmerksom på at forvaltningens rolle er å sikre en rettferdig fordeling av tilgjengelige ressurser.

— Hvor mye som skal være tilgjengelig for fordeling, er et spørsmål om politiske prioriteringer og det er ikke forvaltningens ansvarsområde: Vi skal fordele det vi har fått å fordele på en «rettferdig» måte. Når det gjelder døgnavlastning har vi fått et bestemt antall plasser å fordele mellom de som har behov, sier Wolff.

Den vanskelige jobben

Han avviser at saksbehandlerne ikke vurderer familienes situasjon.

— Selvsagt er saksbehandlerne opptatt av den situasjon de som søker tjenester er i, og de ønsker å finne gode løsninger som kan avhjelpe en vanskelig situasjon. Samtidig må vi gjøre den vanskelig jobben med å fordele noe det er knapphet på.

Etter at Bergens Tidende har satt søkelys på avlastningssituasjonen i Bergen, sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim, at hver enkelt familie skal få tilbud om en samtale og ny gjennomgang av avlastningstilbudet de har.