I ytterste konsekvens kan gjenbruk av brukerutstyr føre til smitte av sykdommer som hepatitt B, hepatitt C og HIV.

- Deler man brukerutstyr, er det stor risiko for at sykdommer smitter. Vi vet at hepatitt B og hepatitt C forekommer ganske ofte i injiserende miljø, forteller Liv Flesland, spesialkonsulent ved Bergensklinikkene.

- Gjør som Oslo

- Folk har begynt å selge bruker­utstyr her oppe. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke bare kan dele ut ubrukte sprøyter i parken. VI trenger en sprøytebuss, sånn som i Oslo, sier en 38-årig mann BT snakker med i Nygårdsparken.

Strax-huset, som i tillegg til Kirkens Bymisjon deler ut ubrukt brukerutstyr, har merket stor nedgang i mengden bruker­utstyr utdelt etter de flyttet fra Florida til Damsgård i juni. Ansatte oppsøker Nygårdsparken jevnlig, og har flere ganger observert salg av både brukt og ubrukt brukerutstyr.

- Brukerne har også fortalt oss at det selges rent og brukt brukerutstyr i parken, sier avdelings­leder Hege Njøten.

Ifølge ansatte ved Strax-huset koster det vanligvis mellom fem og ti kroner for nytt bruker­utstyr, mens noen deler det ut gratis.

- Er dette et nytt fenomen?

- Nei, jeg tror nok ikke det, men ifølge brukerne er det blitt mye mer av det. Og det er kanskje naturlig, når brukerne opplever at det er lite brukerutstyr å få tak i. De som har, kan sende det videre, sier Njøten.

Økt etterspørsel

Også Utekontakten, et kommunalt tilbud til unge i risiko­utsatte miljøer, har merket en endring i rusmiljøet i tiden etter at Strax-huset flyttet til Damsgård. De har ikke registrert noen økning i salg av bruker­utstyr, men er kjent med at det forekommer.

- Det vi derimot har registrert en økning i, er gjenbruk av sprøyter — både egne og andres. Vi har sett eksempler på at det plukkes opp fra bakken. Vi har også merket en økning i etterspørsel etter nytt brukerutstyr, forteller avdelingsleder ved Utekontakten, Renate Trellevik.

Utekontakten oppsøker miljøet i Nygårdsparken jevnlig. Trellevik synes det er bekymringsverdig at gjenbruket øker, da det også øker smittefaren.

- Det er få som har HIV blant de rusavhengige i Bergen. Slik ønsker vi at det fortsetter, sier Trellevik.

- Tilgjengeligheten dårligere

Bergensklinikkene ga i juni ut en rapport som viste en nedgang på 18 prosent i utdeling av brukerutstyr fra oktober 2011 til mars 2012. Kirkens Bymisjons deler ut brukerutstyr til kvinnelige rusavhengige gjennom Omsorgsbasen. Strax-huset deler ut til alle, men Utekontakten nå har sluttet å dele ut utstyr.

- Det ser ut som om det er mindre rent utstyr tilgjengelig, sier Liv Flesland i Bergensklinikkene.

Smittevernkontoret i Bergen har hittil i år registrert 61 nye tilfeller av personer med hepatitt C, et tall som ifølge smittevernoverlege Øystein Søbstad er for lavt. I fjor ble det registrert 154 nye tilfeller av personer med hepatitt C.

- Hepatitt C er en alvorlig leversykdom med mulig dødelig utgang. En betennelse kan bli veldig alvorlig, og vi vet at det går hardt ut over leveren. Spesielt om man drikker alkohol ved siden av, i tillegg til at det er leverkreft-fremkallende, sier Flesland.