I kveld samlet bygdefolket i Granvin seg i sentrum etter gladmeldingen fra statsministeren.

Samlingen var improvisert på kort varsel av ungdomsrådet. Stemningen var optimistisk, selv om ikke alle klarte å la jubelen slippe helt løs.

— Jeg er glad, men tør ikke helt å la jubelen slippe løs, siden ingenting er blitt lovt, sier Synnøve Kvamme, leder i Granvin ungdomsråd.

Mellom 50 og 100 mennesker hadde møtt frem, og flere kom via sjøveien. BT snakket med flere personer som virket lettet. Samtidig er innbyggerne i Granvin urolige for at den varslede utredningen av sjøkabel likevel ikke skal få betydning. De frykter det bare blir en utsettelse.

— Jeg stoler ikke helt på politikerne. De har lovt ting før som ikke har skjedd, konstaterer Kvamme.

Tar opp igjen vervene

  • Jeg er veldig fornøyd og har en god stemning i meg i og med at vi er blitt hørt på punktet om å få en uavhengig utredning om kabel, sier Granvin-ordfører Jan Rødland til bt.no.

Han håper utredningen vil føre til en ny politiske avgjørelse, selv om han ikke tør å forskuttere utfallet.

I juli la alle tillitsvalgt i Granvin Ap ned vervene sine i protest mot kraftlinjevedtaket. De krevde at statsministeren selv skulle komme til Granvin for å gjøre rede for vedtaket.

Nå mener ordføreren at tiden er inne for å ta opp igjen vervene. Mandag blir det nytt medlemsmøte, bekrefter Bjørn Inge Folkedal, leder i Granvin Ap.

— Det er medlemmene som bestemmer dette, men jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal ta opp igjen vervene. Jens har sagt at han skal komme og vi har fått gjennomslag for kabelutredning. Akkurat i dag er det seiersrus her inne, sier Folkedal.

Både Rødland og Folkedal trekker frem at de føler seg hørt.

— Vi har fått innfridd mange krav, sier Granvin-ordføreren.

- Et pusterom

Også ordføreren i Eidfjord, Anved Johan Tveit (Sp), gir Jens Stoltenberg og Terje Riis-Johansen skryt etter dagens møte.

— Budskapet ble tatt godt imot fra samtlige som var på møtet. Det var et konstruktivt forslag som gir oss pusterom til å få litt fakta på bordet i forhold til en kabelløsning, sier Tveit til bt.no.

Beskjeden fra statsministeren var mer enn han hadde turt å håpe på forhånd.

— Utgreiingen vil gi oss mer sikkerhet rundt de tekniske løsningene, sier Tveit.

Samtidig som Hardanger står samlet om sjøkabel-alternativet, vil Eidfjord-ordføreren starte arbeidet med å se på eventuelle justeringer i luftspennet.

— Et innspill fra oss er å koble om på østsiden av den eksisterende traseen, slik at man kommer litt lenger vekk fra Kjeåsen.

- Bred utredning

  • Så langt må vi si oss fornøyde med utviklingen. Vi har kommet et stort skritt videre. Nå er det viktig at vi fortsetter den gode dialogen med statsministeren og resten av regjeringen, sier Mona Haugland Hellesnes, ordfører i Uvik.

Hun understreker at den videre utredningen av sjøkabler må være så bred som mulig.

— Premissene som blir lagt til grunn for dette arbeidet er veldig viktige. Vi ønsker at også andre alternativer blir gjort rede for, sier Haugland Hellesnes.

Hun er godt fornøyd med møtet på statsministerens kontor.

— Vi hadde en god tone og et godt møte. Det var saklig og strukturert. Alle fikk anledning til å komme med synspunkt og innspill, og det benyttet vi oss av, sier ordføreren.

Full tillit

Heller ikke Vossa-ordfører Gunn Berit Lunde Aarvik våget å tro på en utredning av sjøkabler i forkant av møtet. Nå er hun positivt overrasket over initiativet fra Stoltenberg.

— Vi som deltok på møtet diskuterte litt på forhånd, og dette ble nevnt. Men det var få av oss som trodde at regjeringen skulle gå inn for en slik utredning, sier hun.

Nå er hun godt fornøyd.

— Jeg velger å ha full tillit til det uavhengige arbeidet som skal gjøres det neste halve året, sier ordføreren.

Synnøve Solbakken, ordfører i Kvinnherad, synes det er svært positivt at statsministeren nå lytter til folket.

-Det er bra at han tar seg tid til å utrede sjøkabel samtidig som vedtaket står ved lag og anleggsarbeidet kan starte opp som planlagt der det lar seg gjøre.

Hun sier hun samtidig er glad for at Stoltenberg har et stort fokus på forsyningssikkerheten til Bergen.