Om kort tid bestemmer den danske riksadvokaten seg for om han skal beordre ny etterforskning av den grufulle brannen på danskefergen «Scandinavian Star» i april 1990, som kostet 159 mennesker livet. Samtidig presser politikere på for å få den danske justisministeren til å gjenoppta saken.

Bakgrunnen er ny informasjon fra den norsk/danske støttegruppen for pårørende og etterlatte etter ulykken, som tyder på at norsk politi utpekte feil gjerningsmann. Flere vitneforklaringer går langt i å antyde at det var besetningsmedlemmer som satte fyr på fergen, og at det hele var ledd i en gigantisk forsikringssvindel. Disse opplysningene var ikke tilgjengelige da ulykken ble gransket av en fellesnordisk kommisjon tidlig på 90-tallet.

— Politiet har ingen bevis

Terje Bergsvåg (44) mistet en god venninne i den tragiske fergebrannen. Han har hele tiden nektet å godta politiets påstand om at gjerningsmannen var en dansk 37-åring som tidligere var dømt for ildspåsettelse.

— Jeg og mange andre er overbevist om at 37-åringen ikke hadde noe med brannen å gjøre. Det finnes ingen indisier eller tekniske bevis, og han hadde heller ikke noe motiv for å sette fyr på fergen. Dette har politiet etter hvert måtte innrømme. Likevel har de konsekvent nedprioritert alle andre teorier. Årsaken var nok at det var en enkel og troverdig forklaring, hevder Bergsvåg.

De siste 12 årene har han viet nesten all sin fritid til å grave frem sannheten om det som skjedde om bord på «Scandinavian Star» den skjebnesvangre aprilnatten. Med hjelp fra riksadvokat Tor-Aksel Busch fikk han og to andre medlemmer i støttegruppen, Mike Axdal og Hasse Magnusson, etter mange år tilgang til politidokumentene i saken.

- Havariet var planlagt

Etter å ha gjennomgått flerfoldige tusen dokumentsider, mener han og resten av den tre mann store arbeidsgruppen å kunne bevise at politiet gikk helt feil til verks i etterforskningen.

— Vi fikk et tips om å sjekke pengestrømmen i kjølvannet av ulykken. Da vi omsider fikk tak i forsikringspolisene, begynte det å åpenbare seg et motiv. «Scandinavian Star» ble kjøpt av rederiet SeaEscape en uke før brannen, men ble solgt til et kommandittselskap allerede samme dag for en mye høyere pris. Likevel ble forsikringspolisen stående på SeaEscape. Dermed fikk de utbetalt hele forsikringssummen på 24 millioner dollar, forteller Bergsvåg.

Etter å ha snakket med flere nye vitner, deriblant en mann som var ansatt i SeaEscape i mange år, er Bergsvåg overbevist om at det var en forsikringssvindel som lå bak brannen. Han forteller at vitnene ikke har villet snakke tidligere, av frykt for sin egen sikkerhet. Men opplysninger de har gitt gjør Bergsvåg sikker i sin sak:

— Det var planlagt at «Scandinavian Star» skulle havarere. Men det skulle ikke gå menneskeliv tapt. Etter det vi har klarlagt, startet gjerningsmennene en liten brann femten minutter før hovedbrannen. Det var for å vekke folk, slik at ingen skulle komme til skade. De prøvde å beregne brannforløpet på forhånd, men de feilberegnet grovt på enkelte detaljer, sier Bergsvåg.

— Kan du dokumentere disse påstandene?

— Ja. Det er bare å lese politiavhørene grundig, hevder Bergsvåg.

- Skremmende sannhet

Disse opplysningene har støttegruppen sendt til den norske riksadvokaten, som igjen overlot dem til Politiet i Oslo. Men der kunne en ikke se at det var kommet frem noe nytt i saken. Derfor ble de samme opplysningene sendt til påtalemyndigheten i Danmark, sammen med en begjæring fra støttegruppens advokat, Harald Stabell, om å åpne saken på nytt. Skipsreder Niels-Erik Lund, med fortid som direktør og styremedlem i SeaEscape, har ifølge Ekstra Bladet uoppfordret dratt til København for å forklare seg for politiet om sin rolle rundt katastrofen.

Hvis den danske riksadvokaten beslutter å sette i gang ny etterforskning, vil Terje Bergsvåg reagere med stor lettelse.

— Målet mitt har alltid vært å få frifunnet den døde dansken, og å få vite hva som faktisk skjedde om bord i fergen. Men hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg aldri gått i gang med dette arbeidet.

— Hvorfor ikke?

— Litt fordi det har gått med så mye tid, men mest på grunn av den skremmende sannheten som ser ut til å ligge i bunn.