• Dersom villreinen på Hardangervidda skal overleve, må tallet på sau som beiter der halveres. Sauen presser vekk villreinen.

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund er på krigsstien mot sauebøndene på Jæren. Han mener de ikke bør få ha så mange sauer på sommerbeite på Hardangervidda.

— Vi bør gjøre et valg dersom vi fortsatt skal ha en villreinbestand på Vidda. Vi må nekte frekke jærbønder å presse blant annet eidfjordingene til å ta imot så mange sauer inn på sommerbeitene på Hardangervidda. Jærbøndene hevder de har hevd på å bruke statsalmenningsgrunn på Vidda til sauebeiter. Det er å ta seg til rette på annen manns grunn, sier Oddekalv.

— Vil du stenge all sau ute fra Vidda?

— Nei, men tallet på beitesau på Vidda bør halveres. Spesielt er det bøndene uten naturlig tilhørighet til Vidda som bør nektes adgang med sauene sine. Det er i nasjonal interesse at vi opprettholder en villreinbestand på Hardangervidda. Det er viktigere enn sauene til jærbøndene.

— Hvorfor mener du sauetallet må reduseres?

— Sauen fungerer som en plenklipper når de beiter. De holder kulturbeitene i hevd, og det er bra. Men slik beiting passer dårlig på fjellet. Der går de løs på plantearter som er helt sentrale næringskilder for villreinen, særlig om vinteren. Situasjonen er veldig alvorlig, sier Oddekalv. - Vi sender nå brev til miljøvernministeren og landbruksministeren og krever at de får ned tallet på beitende sau på Hardangervidda med minst 50 prosent. Vi ønsker ulv og reinsdyr inn og sau ut, sier han.