— Da jeg overtok bruket, avtalte jeg med Kristen at sauene skulle slaktes, sier fillenevøen til Bergens Tidende.

— Jeg har aldri godkjent slaktingen. Jeg er lei meg og steikende galen. Sauene skulle lamme like over påske, sier Kristen Millie.

Tirsdag 11. april skrev Bergens Tidende om Kristen Millie som føler seg fralurt farsgården i Skånevik i Etne.

Millie stiller seg uforstående til at gården i hovedsak er overført som en gave til fillenevøen (62) i Stavanger. Fillenevøen har samtidig prøvd å få 75-åringen umyndiggjort.

- Skjønte noe var galt

Millie har ennå ikke kommet over 3. påskedag i fjor. Han gledet seg til lammingen og gikk sammen med Olav Sævereid for å se til dyrene denne dagen.

Alt de så var digre traktorspor ved sauefjøset. Fem drektige sauer og fire værer var sporløst borte.

— Kristen ville gå til skogs for å lete etter dyrene, men da jeg så de store traktorsporene, skjønte jeg at noe var galt, sier Olav Sævereid. Det var han som førte tilsyn med dyrene og ga dem mat annenhver dag.

To dager etterpå dukker de ni sauene opp på slakteriet Gilde Vest i Sandeid.

— Dyrene gikk på villstyr. Det var ingen som så til dem. Jeg tok derfor kontakt med dyrlege som rådet meg til å slakte dem, sier stavangermannen til BT.

- Dårlig butikk

Dyrlege Helge Haaland i Etne bekrefter at han fikk en telefon fra stavangermannen angående sauene, men han kontrollerte ikke dyrene.

— Jeg kan derfor ikke si om de var vanskjøttet, sier Haaland.

Tilsynsveterinæren som tok imot på slakteriet hadde imidlertid ingenting å utsette på sauene.

-Dersom dyr ser ut til å være vanskjøttet, sender vi avviksmelding på det. Vi har ingen anmerkning på disse dyrene, sier Håvard Kambo.

Han opplever sjelden at drektige sauer sendes til slakt.

— Det er dårlig butikk å slakte sau rett før lamming, sier Kambo.

Undersøkte ikke saken På oppfordring fra Kristen Millies advokat, ble Victor Carlsen bedt om å stille som hjelpeverge for 75-åringen. Sauesaken ble da anmeldt til politiet.

— Jeg spurte Kristen om han noen gang hadde godkjent at sauene skulle fjernes. Han ble sint og sa at han aldri ville ha slaktet sauene. Fem av sauene var drektige og to av de fire værene skulle selges, sier Carlsen.

Politiet fant imidlertid ikke rimelig grunn til å undersøke om det forelå et straffbart forhold. Saken ble henlagt.

— Årsaken var at Millie hadde fått oppgjør for sauene. Derfor regnes saken som ferdig og oppgjort fra Statsadvokatens side, sier politijurist Brita Lysaker ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Reagerer på henleggelsen

Tom Berge, Kristen Millies advokat, reagerer sterkt på begrunnelsen for henleggelsen.

— Dette er jo over hodet ingen begrunnelse. Hvis jeg stjeler bilen din, selger den og etterpå sender deg pengene, så skal det være greit?, spør advokaten.

Han ser ingen opplagt vei videre i saken fordi ankeadgangen er uttømt.

— Man kan eventuelt begjære saken gjenopptatt, sier han.

Jon Edvartsen / Grannar