Om lag 100 sandviksbeboere stilte for å høre representanter for Sandviken Kulturhistoriske Forening (SKF) dissekere utbyggingsplanene.

Selskapet Sandviksboder 1, som har kjøpt hele Slaktehustomten, fikk ros for viljen til å ta vare på slaktehusanlegget.

Men nybyggene på den tidligere bobil-tomten vekker harme. Også fordi perspektivskissen som ble brukt til å «selge» prosjektet til nærmiljøet, får nybygget til å se ut som det ligger lavere, ikke høyrere enn Nye Sandviksvei.

Fem meter høyere

— Sannheten er at de nye blokkene stikker 5,05 meter over Nye Sandviksvei. Nybygget er nesten fire meter høyere enn Stallen, det nærmeste av slaktehusene, sa Eyvind Hartvedt i SKF.

Nybyggene vil ta utsikten til sjøen fra Nye Sandviksvei, påpekte flere innledere som viste til hva som skjedde med Skuten og Sandviken Brygge.

Skuten ble administrativt «løftet» til sammen fem meter i seks omganger - etter at bygget var politisk godkjent.

Sandviken Brygge ble presentert som fire etasjer med saltak og endte som åtte etasjers blokker med flatt tak.

— Sandviken lar seg ikke lure igjen, kom det opprørt fra SKLs leder Randi Gabrielsen.

- Fem på tolv

Museumsdirektør Anders Haaland oppildnet de skeptiske ved å minne om at utbyggingen av Slaktehustomten ikke er en hvilken som helst byggesak. - Her snakker vi om å ta vare på sammenhengen i noe av Bergens viktigste bebyggelse, sa Haaland og fortsatte:

— Det er fortsatt mulig å lese historien om hva Sandviken har vært utifra bebyggelsen som står igjen. Ikke hvis dette blir vedtatt. Klokken er fem på tolv, formante Haaland.

Som ensom representant for utbyggerne forsvarte arkitekt Torstein Skauge både byggeplanene og perspektivskissene som var brukt.

— Nybyggene vil ta noe av utsikten, ja. Men formen på bygningene, lange og slanke som sjøhus, gjør at det er mulig å se sjøen mellom husene. Flatt tak mener vi er riktig i dag, sa Torstein Skauge som sa seg enig i at Skuten var en skandale.

— I motsetning til Skuten ligger bygningene andre veien.

— En mur, bare vendt andre veien, lød det som et fnys fra tredje rad.