KARI PEDERSEN

— Vi er bekymret over utbyggingspresset i Sandviken, sier Randi Gabrielsen, som i går sto i køen av utbyggere, miljøforkjempere og potensielle utbyggere som ville møte miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF).

KrFs wonderboy var i Bergen for å innlede til «den store samtalen om Bergen sjøfront.» Men aller først tok ministeren seg tid til en time på Vågen Fetevare.

Lunsjtimen var annonsert og debattglade bergensere lot seg ikke be to ganger.

Helt på tampen fikk ildsjelene i Sandviken Kulturhistoriske Forening et innsmett med ministeren, som da var på vei ut til en ventende drosje.

— Her har du litt hjemmelekse på veien, sa Randi Gabrielsen og stakk til Hareide en brosjyre over kulturminnene i Sandviken.

— Det er jo sykkelløypen min, utbrøt eks-NHH-studenten Hareide og stanset lenge nok til å få med seg meldingen. I går sendte historieforeningen i Sandviken søknad til World Monuments Fund om en plass på listen over verdens 100 mest truede kulturminner.

— En skammens liste, lød formaningen fra Gabrielsen.

2.000 dekar i spill

Bergens Tidende skrev i går om byggemulighetene i byens sjøfront. Eierne av 2.320 dekar sentrale næringsarealer ønsker ny bruk av tomtene sine. Øverst på listen står boliger.

Plan og miljøetaten har gjort beregninger som viser at sjøfronten kan romme så mye som 12.000 boliger dersom alt bebygges like tett som Georgernes Verft.

Byggelysten er aller størst i Sandviken, og først i køen ligger Slaktehustomten. Gabrielsen i Sandviken Kulturhistoriske Forening er kritisk til planene som er lansert.

— Både format og utforming av nybyggene på Slaktehustomten er et problem, sier hun.

Også andre utbyggingsprosjekt i Sandviken truer ifølge Gabrielsen med å forrige det sammenhengende historiske miljøet. Sandviksbukten kan i dag skilte med tørrfiskboder, verdens eldste bevarte reperbane og den gamle grendebebyggelsen.

- Si nei til volumer

Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen (KrF) har ikke tro på at sjøfronten i Bergen kommer til å romme 10.000 boliger eller mer. Men vegrer seg for å tallfeste hva resultatet bør bli.

— Jeg vil ikke konkludere så tidlig i prosessen. Et så ekstremt høyt antall boliger vil gå ut over kvaliteten i de bomiljøene vi skal skape.

— Er du forberedt på å si nei til noen utbyggere?

— Vi må helt sikkert si nei til noen volumer. Vi må også få utbyggere til å innse at økonomien i prosjektene kan bli bedre ved å bygge inn kvalitet, sier Lisbeth Iversen.

HJEMMELEKSE TIL HAREIDE: - Målet er å få Sandviksbukten inn på World Heritage-listen sa Randi Gabrielsen og Geir Abelsen til miljøvernminister Knut Arild Hareide (til v.) som i går tok seg en time på kafé med bergensere. Fra ildsjelene i Sandviken Kulturhistoriske Forening fikk han hjemmelekse med seg tilbake.<br/>Foto: HELGE SUNDE