• Jeg kan ikke tenke meg muligheten for at det kunne være fysisk kontakt mellom "Bow Eagle" og "Cistude" uten at det fikk alvorlige konsekvenser for fiskebåten, sa kaptein Reidar Heggås i retten i dag.

Odfjell-kapteinen motsa dermed sin førstestyrmann Ronnie L. Zape, som i går hevdet at at han ikke trodde berøringen mellom de to skipene var alvorlig, og at han derfor ikke vekket kapteinen.

— Hvis den som er på broen er i tvil, skal han varsle kapteinen, sa Heggås. Han bekreftet at det burde vært gjort i dette tilfellet.

— Hva ville skjedd hvis du var blitt varslet?, ville aktor vite.

— Jeg ville slått full alarm og vendt skipet. Dessuten ville jeg varslet myndighetene på land, slik at en redningsaksjon kunne settes i gang, sa kapteinen.

Han sammenlignet sammenstøtet med en kollisjon mellom et tog og en personbil.

— Det er ikke sikkert at toget merker så mye, men den stakkars bilen...