GARD STEIRO

TROND NYGARD-STURE

— Vi mener han var fullstendig klar over at pengene gikk til terrorvirksomhet, men har ikke funnet bevis for at han personlig planla aksjoner, sier aktor Agnetha Hilding Qvarnström.

I går ble det klart at hun har tiltalt den 29 år gamle kurderen for forberedelse av terroristhandlinger og «grov allmenfarlig ødeleggelse» i Irak. Også en 26-åring fra Irak er tiltalt i saken som starter torsdag.

Krekars organisasjon

Det svenske sikkerhetspolitiet har kartlagt en rekke pengetransaksjoner fra Sverige til Irak. Totalt ble nesten 900.000 kroner sendt sørover, og pengene skal ha havnet hos Ansar al-Islam - den kurdiske frigjøringsgruppen som tidligere ble ledet av mulla Krekar.

\ Sender man penger til en slik organisasjon, bidrar man til terrorhandlinger. Så vidt jeg vet driver Ansar al-Islam ingen annen virksomhet enn terrorisme, sier Qvarnström til Bergens Tidende.

Den terrortiltalte 29-åringen bodde fra 1999 til 2001 på Husnes, i Bergen og på Askøy. Da skal han ha skrytt av sine bånd til Ansar al-Islam. Han fortalte at han kjente mulla Krekar.

— Vi har ikke funnet noen kobling mellom de tiltalte og Krekar. Dette har heller ikke vært hovedfokus under etterforskningen, sier Qvarnström.

Sprengte partikontorer

Ansar al-Islam ble beskyldt for å stå bak aksjonene mot hovedkvarterene til de kurdiske partiene PUK og KDP den 1. februar i fjor. Minst 117 mennesker ble drept og flere hundre skadet da selvmordsbombere sprengte seg selv i luften inne på partikontorene.

Sikkerhetspolitiet mener at svenske penger kan ha finansiert aksjonene, men har ikke funnet bevis for at mullaen eller hans 26 år gamle kompanjong var direkte involvert i planleggingen.

— Vi har ikke kunnet knytte dem direkte til noen attentater i Irak, sier Qvarnström.

I etterforskningsmaterialet som i går ble offentliggjort, var det utskrifter fra en rekke telefonsamtaler mellom de to tiltalte og andre kurdere i Sverige. I flere samtaler diskuterer man selvmordsbombene i Erbil. Blant annet drøfter man hvem som vil få skylden for aksjonen.

I startfasen av etterforskningen mente svensk politi at 29-åringen også hadde rekruttert frivillige til terrorvirksomhet. Disse beskyldningene fant man heller ikke bevis for.

Kartla norske kontakter

Terroretterforskningen har pågått i over ett år og har vært særdeles omfattende. Svensk politi har blant annet kartlagt 29-åringens kontaktnett i hele Europa.

I samarbeid med PST har man også avhørt en rekke kurdere bosatt i Norge. Flere av dem kjenner 29-åringen fra tiden på asylmottaket på Husnes, og er blitt grillet om pengetransaksjoner til Ansar al-Islam.

— Vi har gjort undersøkelser i Norge, men pengene som er sendt til Irak, mener vi er samlet inn i Sverige, sier Qvarnström.

Bergens Tidende vet at PST i Hordaland har bistått i etterforskningen. Overvåkningssjef Steinar Karlsen har tidligere uttalt at de holdt miljøet rundt mullaen under oppsikt, og at det bor flere i Bergen med bånd til Ansar al-Islam

Bergens Tidende forsøkt ei går kveld å få kommentarer til tiltalen i det kurdiske miljøet i Bergen. Det var svært vanskelig. Svært få ønsket å si noe om 29-åringen. En formulerte det slik:

— De som liker ham er redd for å si noe positivt om ham. De som ikke liker ham er redd for å si noe negativt om ham. De frykter at noe skal skje med familiene deres hjemme.