– Jeg tror disse elevene får et fattigere norsk språk. De vil ganske sikkert møte problemer den dagen de skal ut i samfunnet utenfor området de kommer fra, sier fungerende rektor Øystein Ingebrigtsen ved Alta ungdomsskole til NRK.

Han får støtte fra en ansatt som jobber med elever med språkproblemer i skoleverket i Alta.

– Mange elever fra indre Finnmark med samisk som førstespråk, opplever det som problematisk å komme til en skole der undervisningen foregår på norsk. Dette slår ut på alle fag, sier den ansatte, som ikke vil stå fram med navn.