På et år økte bestillingene på ekstraarbeid fra samferdselsetaten med 800 prosent. Årsaken var at etaten kunne få gjort billig ekstraarbeid gjennom Bydrift-kontrakten.

Ekstraarbeidet var rent tap for Bydrift. Dessuten bandt det opp mannskaper som ellers kunne vært brukt til å gjøre lønnsomme oppgaver på andre områder.

– Kjørte oss til helvete

– Vi gjorde skikkelig bommert i kontrakten, men samferdselsetaten utnyttet det kynisk og grovt. De har kjørt oss rett til helvete, sier Trond Hjelmeland.

Han var de ansattes representant i styret, og representerer Bergen Tekniske Fagforening. Også tidligere styremedlem Jørgen Øydvin er kritisk til måten samferdselsetaten opptrådte på.

– De utnyttet kontrakten for alt den var verdt. Det er mulig at de har det juridiske på det tørre, men vi sitter jo i samme kommune, og det må være mulig å ta litt hensyn, sier han.

Øydvin mener kommunen som helhet har tjent på kontrakten.

– Effektiviteten har gått opp, og samferdsel har spart masse penger. Men Bydrift sitter igjen som syndebukk, sier han.

Samferdselsdirektør Ove Foldnes føler ikke at han har utnyttet noen.

– Vi forholder oss til avtalen på en forretningsmessig måte. Vi opererer innenfor rammene som kontrakten setter, sier han.

Bukken og havresekken

Hjelmeland påpeker at byråd Lisbeth Iversen var øverste ansvarlige både for Bydrift og samferdselsetaten. Men siden etaten var direkte underlagt byrådsavdelingen, følte Bydrift at de ble tilsidesatt.

– Iversen har vært bukken og havresekken. Hun hadde en moderlig følelse for samferdsel, mens Bydrift har vært stebarnet, sier Hjelmeland.

Konflikten mellom Bydrift og samferdselsetaten var hard og uforsonlig. Bydrift mente de hadde rett til å heve kontrakten, og kontaktet advokat. Fortsatt er mange bitre på avgjørelsen kommuneadvokaten kom frem til.

Bydrift har også konkurrert med Bergen Vann KF om oppgaver knyttet til avløpsnettet. I sin rapport beskriver Ernst & Young denne kulturen som «uheldig konkurranse» og «en viss grad av mistillit».