Hordaland fylkeskommune eier fem av skolene politiet aksjonerte mot mandag. Ledelsen i fylkeskommunen har kjent til politiets etterforskning, og ble søndag orientert om den planlagte aksjonen.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal sier han ser alvorlig på saken.

-Vår holdning er krystallklar. Vi aksepterer ikke omgang med narkotika i skoletiden eller i skolerelatert virksomhet. Vi ser alvorlig på at politietterforskningen tyder på at bruk og omsetning av narkotika finnes blant elevar ved de vidaregående skolene. Skolene har et nært samarbeid med politiet om forebgyggende arbeid og tiltak der en er klar over problemer, sier Rune Haugsdal.

Bruk og salg ved skolene

— Politiet har den siste tiden mottatt bekymringsmeldinger fra elever, foresatte og ansatte ved skoler om bruk og omsetning av narkotika. Etterforskningen har vist at det forekommer bruk og salg av narkotika blant elever ved flere videregående skoler og at dette er et generelt problem, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Formålet med aksjonen er ifølge fylkeskommunen forebygging, og politiet vil hjelpe skolene med informasjon og oppfølging fremover.

Ungdomspolitiker reagerer

Leder Tord Hustveit i Unge Venstre mener aksjonen er et overtramp mot elevenes rettigheter.

— Dette er elevenes arbeidsplass. Det er uakseptabelt at politiet gjennomfører vilkårlige aksjoner mot elever det ikke foreligger grunn til mistanke mot. Skal politiet gjennomføre en slik aksjon, må de ha skjellig grunn til mistanke. Dersom politiet i Hordaland mener det er nok at mange unge er samlet på samme sted, har de et alvorlig holdningsproblem, skriver Hustveit i en pressemelding.

— Skal man jobbe mot rusmisbruk og kriminalitet, er tillit viktig. Med slike aksjoner synker tilliten til politiet blant unge, sier Hustveit.

Også Elevorganisasjonen er skeptisk til narkoaksjonen ved skolene.

— Politiet bør være veldig varsomme med å slike overdramatiske aksjoner på skoler. Det er mindreårige til stede på skolene, og skolen skal være et sted for læring. En aksjon som dette berører alle på skolen på en veldig dramatisk måte, sier Simen Irgens, fungerende leder for Elev organisasjonen i Hordaland.

- Overdramatiserer

Han understreker at Elevorganisasjonen støtter arbeid for en narkotikafri skole.

— Men her tror jeg politiet har gjort det mye større og mer dramatisk enn nødvendig.

Irgens er opptatt av at elevenes rettssikkerhet må ivaretas.

— Det er viktig at det er skjellig grunn til mistanke. Vilkårlige aksjoner uten skjellig grunn til mistanke er brudd på elevenes rettssikerhet. Det aksepterer vi ikke på noen måte, sier Irgens.

Han mener det også i situasjoner med grunn til mistanke, bør utvises varsomhet med aksjoner i skoletiden.

— Vi oppfordrer til at politiaksjoner skjer utenom skolen der det er nødvendig, sier Irgens.

- Malplassert reaksjon

Arbeiderpartiet i Hordaland mener aksjonen mot skolene var nødvendig.

— Vi har over lengre tid vært bekymret for utviklingen knyttet til rus på videregående skolene i Hordaland. Vi har besøkt de fleste videregående skolene i Hordaland, og på mange av skolene i Bergensområdet har både elever og ansatte ved skolen fortalt om synlige og aktive rusmiljø på skolen.Vi har hørt historier om lærere som nærmest må patruljere skolens områder i friminuttene for å komme rusproblemene til livs. Dette er uholdbart, og det er helt naturlig at politiet griper inn, sier Rasmus L. Rasmussen, fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i opplærings- og helseutvalget i Fylkestinget.

Han synes Unge Venstres reaksjoner malplassert.

— Unge Venstre reagerer på det som etter mitt skjønn er en koordinert aksjon rettet mot enkeltpersoner som politiet har skjellig grunn til å mistenke for befatning med narkotika. Vilkårlige aksjoner er uheldig og bør unngåes, men her er det altså en konkret mistanke som ligger til grunn, og vi som samfunn bør verdsette at politi i samarbeid med skolemyndigheter slår ned på aktive rusmiljø på de videregående skolene.

Nordahl Grieg videregående skole
Bergens Handelsgymnasium
Akademiet Bergen