— Er det ein klage mot sjukehuset, må det skje via avdelingsoverlegen eller fylkeslegen, seier Leif S. Hauge. Som meiner Stord sjukehus generelt har eit svært nært samarbeid med Haukeland sjukehus innan barne- og ungdomspsykiatrien.

— Det er likevel klart at det i fellesferien alltid er vanskelegare å få på plass eit tilstrekkeleg tilbod, men det skal vera organisert også då, seier avdelingsoverlegen.