— Det viktigste blir å jobbe med våre egne saker. Jeg vil ikke fortsette valgkampen og begynne med erklæringer om samarbeid i 2013. Jeg er åpen for samarbeid alle veier. Så får vi se hvordan det går seg til, sier Solberg til NTB.

Hun understreker imidlertid at ambisjonene er å få til et bredest mulig samarbeid om fire år, men understreker at det er gjennom det daglig arbeidet i Stortinget man kan se hvor langt det er mulig å komme.

Vil ikke spekulere Partilederen vil heller ikke gi seg inn i spekulasjoner om den rødgrønne regjeringen vil sitte perioden ut eller om den vil sprekke.

— Det er ikke vår oppgave å være ledende i kommenteringen om det politiske spillet. Vår oppgave blir å vise at Høyre er det viktigste alternativet til dagens regjering, sier hun.

Høyre samlet tirsdag sentralstyret og den gamle og nye stortingsgruppa til et fellesmøte. Solberg ble sterkt hyllet for sin innsats i valgkampen.

For første gang siden 1985 er partiet representert i alle fylker.

Høyre et mangfoldsparti Solberg vil gjøre utviklingen av offentlig sektor til en av Høyres kampsaker i denne stortingsperioden. Hun vil rendyrke Høyre som det hun kaller et mangfoldsparti med ideologisk tro på enkeltindividet.

— Fire nye år med rødgrønn regjering vil ha som konsekvens en politikk som kveler nyskapning og nytenkning, sa hun i sin tale til stortingsrepresentantene og sentralstyret.

Hun mener det er helt nødvendig med private innslag dersom viktige samfunnsområder skal fungere.

Klima og utenriks Andre saker der Høyre vil utfordre regjeringen er klima og utenrikspolitikk. Solberg etterlyser praktiske løsninger og nye ideer på vanskelige miljø- og klimaspørsmål.

Høyre vil også bli et klart ja til EU-parti og utfordre regjeringen til positiv samhandling når det gjelder sikkerhetspolitikk.