• De ulike forvaltningsorganene må samarbeide for å bli enige om hva vi vil med den norske villreinbestanden, sier forsker Olav Strand ved Norsk Institutt for Naturforskning til Bergens Tidende.

Strand har i mange år forsket på villrein og kjenner godt til problemstillingene som tas opp i FN-rapporten.

— For villreinen har det i lang tid vært fokusert mye på bestands- og jaktforvaltning. Dette har vi god praksis på. Men det er et problem at det ikke i samme grad er drevet arealforvaltning på et større nivå, men på lokalt nivå i høyfjellet der villreinen holder til. Omfattende forskning har vist at effekten av at vi bygger i villreinområdene, er at reinen slutter å bruke arealene, sier Strand.

— Skal vi ta vare på villreinen, må vi få etablert et samarbeid mellom de ulike forvaltningsorganene. De må bli enige om hva vi vil med villreinen i Norge, sier Olav Strand.