Vegtrafikksentralen advarer søndag ettermiddag bilister i Nordhordland og Gulen:

— Vi har fått meldinger fra våre operatører i området om at de sliter. De jobber som tusan med salting. Men kort tid etter at veien er saltet, så skyller regnet bort alt sammen. Det er frost i bakken. Regnet fryser derfor til is.

Det er en ond sirkel, sier vaktoperatør Ronny Sleire.

Han oppfordrer bilistene til å kjøre forsiktig og holde god avstand.

Vegtrafikksentralen har ikke fått tilsvarende meldinger fra andre steder i distriktet.

Lenger inne i landet har det kommet mye snø på morgenkvisten. Brøytebilene er på veiene, sier Sleire.