— Både sakens kompleksitet, ressursene som er lagt inn i søksmålet og ikke minst den høye erstatningssummen, tyder på at saken vil gå flere runder i rettsapparatet, sier Røsæg som jobber ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo.

Han ønsker ikke å uttale seg om mulighetene forsikringsselskapene har for å vinne frem med søksmålet.

  • Men det er ikke nok at det er blitt begått en feil. Skal en vinne frem, må staten ha vært uaktsom, sier Røsæg.

- Hva med ansvaret for feil på kart?

  • I utgangspunktet bruker man kart på egen risiko, men man må også stille krav til staten som utarbeider kartene. Satt på spissen kan en si at det er verre med et villedende kart, enn å være uten kart. Hvor grensen for dette ansvaret går, er det sentrale i denne saken.

Røsæg sier at en rettssaken kun vil forholde seg til norsk lovverk.

  • En har ikke klart å få til et internasjonalt regelverk på dette området. Årsakene er flere, men en av grunnene er at det er svært ulik tradisjon for hvor mye ansvar en stat har i det enkelte land.

Røsæg påpeker at myndighetskravet i Norge er større enn i mange andre land.

  • Det har med den norske tradisjonen hvor staten tar på seg et større ansvar. Kravene til det offentlige er gjennom årene også skjerpet,

Røsæg mener at det derfor er større sjanser for at en kan vinne frem med et slikt krav i Norge enn i mange andre land.

  • Men utfallet av saken er det vanskelig å ha noen formening om, sier Røsæg, som sier at denne saken vil bli fulgt tett også av de juridiske fagmiljøene.