• Det er ikke avgjort om saken skal henlegges, sier statsadvokat Jarle Golten Smørdal. Av den grunn mener han de pårørende ikke skal ha innsyn i prosessen.

— Det som nå pågår er en intern saksbehandling. Den bør påtalemyndigheten kunne foreta uten at partene fortløpende skal orienteres. Når saken er endelig avgjort, i dette tilfellet hos Riksadvokaten, vil de få innsyn også i de innstillinger som er gjort, sier Smørdal.

— Hva er galt med at de etterlatte kan følge prosessen hele veien? Det kan vel ikke skade saken?

— Det er ingen rett de har. Det har Høyesterett slått fast, blant annet i forbindelse med Bjugn-saken. Innstillingen er et internt saksdokument, sier Smørdal.

Han opplyser at drapssaken er sendt til Riksadvokaten, men han vil ikke kommentere hva hans innstilling er.

— At det går et rykte og spekuleres i hva innstillingen er, synes ikke jeg er heldig for noen parter. Jeg kommenterer ikke slik innstillinger, sier Smørdal.

Men på generelt grunnlag sier han:

— I saker hvor hendelsesforløpet er klarlagt og det for eksempel foreligger en erkjennelse, er det ikke noe i veien for å fortløpende fortelle om fremdriften. I mer kompliserte saker mener jeg det er viktig at påtalemyndigheten får den arbeidsro som er nødvendig, sier Smørdal.