• «Kvikk»-saken er på ingen måte over slutt selv om vi kommer i havn med et økonomisk oppgjør, sier Trond Kathenes.

Han er leder for «Kvikk»-foreldrenes interessegruppe.

— Vi vil arbeide videre for å få svar på årsaken til at våre barn fikk medfødte skader, sier han.

Kathenes understreker at Forsvaret tok initiativ til en økonomisk kompensasjon:

— Foreldrenes fokus har ikke vært på erstatning så lenge denne saken har pågått. Vi har først og fremst vært opptatt av sakens preventive dimensjon og en oppklaring av årsaksspørsmålet slik at andre kan unngå å komme i samme situasjon. Slikt sett kjemper vi egentlig mer for andres barn enn for våre egne.

— Derfor er vi også svært opptatt av hva Forsvarsdepartementet svarer på forslaget fra oss og forskerne ved Universitetet i Bergen om nye undersøkelser av «Kvikk», og strålingsproblematikken i hele Sjøforsvaret. Vi håper at departementet erkjenner at de ekspertene som tidligere har vært inne i saken ikke har gjort jobben sin, sier Kathenes.

— Er det ikke kommet en ny positiv giv i «Kvikk»-saken?

— Jo, absolutt. Vi satte stor pris på Sjøforsvarets initiativ etter den statistiske rapporten i 2004 og noterte oss med tilfredshet at den sittende forsvarsministeren uttalte at hun vil sørge for at hun blir den siste ministeren vi trenger å møte.

— Så får vi se. Et økonomisk oppgjør løser ingen ting bortsett fra at noen får mulighet til en enklere hverdag gjennom å tilrettelegge boforhold og støttefunksjoner for de skadde barna enn det de har hatt muligheter til så langt. Foreldregruppen vil fortsette å arbeide med årsaksspørsmålet. Ingen kan kjøpe seg fri fra støy i denne saken, sier Kathenes.