Stabsavdelingen i Bergen kommune har gjennomgått problemstillingene, og kommet med en uventet konklusjon i domkantorstriden. De hevder at et brev datert i mai 2005 viser at domkantor Magnar Mangersnes avtalte med arbeidsgiveren, Bergen Kirkelige Fellesråd, at han skulle gå av når han fylte 70 år.

— I saksdokumentene finner vi en felles forståelse for at Mangersnes skulle fratre når han ble 70 år, sier Jan Håkon Holgersnes, forhandlingssjef i Bergen kommune.

- Sier du at han har sagt seg selv opp?

— Kirkevergen har en rutine på å sende brev før folk er 67 år, om de vil gå av eller om de vil stå lenger. Mangersnes har selv bekreftet at han ønsker å stå ut over 67 år - og tre år til. Det oppfatter vi som en avtale og en felles forståelse av at han fratrer når han er 70 år, sier Holgersnes.

Magnar Mangersnes og hans advokat bestrider dette, og viser til tidligere argumentasjon.

Se hele saken i videoen øverst på siden.