— Vi så det med en gang at de var falske, sier informasjonsfarmasøyt Unni Helen Fosen.

— Det er flere ting vi kan sjekke på en resept. Først og fremst at de er riktig utfylt etter forskriftene. Vi kjenner også etter hvert legens underskrifter, sier Fosen.

— Likevel har 40-50 resepter sluppet gjennom på byens apotek?

— Det er nok ikke alle som er like enkle å avsløre, men dem vi fikk inn tok vi med en gang, sier Fosen.

Blant annet på måten papiret var klippet på.

At politiet etterlyser et bedre system har hun forståelse for.

— Det har lenge vært diskutert å få et elektronisk system for overføring av resepter. Vi får også en del tilsendt per faks. Da er det enklere å kontrollere, forteller Fosen.

Apoteket har også rutiner for å ringe opp til leger som de ikke kjenner navnet til, eller dersom de tviler på medikamentene og mengdene som er utskrevet.