– Dersom hun (helsebyråd Liv Røssland, red.anm.) ikke vet at hennes eget kontor legger økonomisk press på barnevernet, så lurer jeg på om hun er kompetent nok for denne jobben, sier Willgohs, gruppenestleder i Bergen SV.

I gårsdagens BT kunne vi lese om kommunerevisjonens rapport om barnevernet basert på anonyme intervjuer. Den viser blant annet at det kan gå fire år fra bekymringsmelding til barnevernet overtar omsorg, indikasjoner på at kapasitetsproblemer går ut over barnevernets arbeid og at tilbudet varierer fra bydel til bydel.

Liv Røssland uttalte at hun ikke er kjent med at barnevernssaker henlegges av økonomiske grunner.

– I november i fjor foreslo vi blant annet 40 nye stillinger i barnevernet. Helsebyråden nektet da å øke ressursene og sa at det ikke finnes kapasitetsproblemer i barnevernet. Kontrollutvalgets rapport viser nå svart på hvitt at det er problemer. Det kan virke som om hun (Røssland, red.anm.) fraskriver seg ansvaret. Hun må innrømme at der er et problem, sier Willgohs.

– Brudd på loven

Gruppenestlederen har selv lest rapporten og mener tilstandene er verre enn de kan gi uttrykk for.

– Ser du på tallmaterialet for hver enkelt enhet, ser du hvor alvorlig det er. Ved et kontor svarte blant annet 19 prosent at nødvendige tiltak ikke iverksettes på grunn av økonomien. Da er det noe alvorlig gale og brudd på barnevernloven. Revisjonen sier at de ikke kan stadfeste eksplisitt at det er begått lovbrudd, men når flere ansatte sier det er tilfelle, er det gravalvorlig, sier Willgohs.

– Styrer skuten utfor

Ifølge ham er ressursknapphet og strenge økonomiske krav hovedproblemene som påpekes i rapporten. Og helsebyråden burde kjenne til dette, siden det er hennes kontor som utøver det økonomiske presset, mener han.

– Det kommer helt klart frem at økonomisk press fører til at barnevernloven brytes. Hun styrer skuten rett utfor dersom hun ikke vedkjenner problemet.

Videre tror han ikke på Røsslands uttalelser om å sette inn ekstra ressurser ved behov.

– Vi har påpekt i over et år at det er ressursmangel i barnevernet. Vi vet blant annet at kontorer har hatt så mange sykmeldinger at de ikke kan svare på telefoner. Da kan man si at barnevernet er i krise. Og det er en varslet katastrofe, når man holder igjen penger på denne måten.

– Vanskelig å ta på alvor

– Jeg skjønner jo at dette er et forsøk på å dekke over sin egen regjerings forferdelig dårlige håndtering av barnevernet, sier Røssland om utspillene fra Bergen SV.

– Det er en retorikk det er vanskelig å ta på alvor. Dersom Willgohs vil ta en ordentlig debatt, og ikke den tabloide, billige debatten, så hadde han sett at barnevernet får dekket sine ekstrautgifter og at de er påplusset i budsjettet. Vi har et godt utviklet barnevern i Bergen, og vi har store utfordringer på å bli bedre. Men det betyr ikke at vi ikke er vårt ansvar bevisst, sier byråden.

Kravet om 40 nye stillinger mener hun ikke er riktig begrunnet.

– Dette er tall som er tatt fra de fagorganisertes teori om at det mangler 800 ansatte i barnevernet i Norge. Gjennom brøkregning har de funnet ut at 40 er det rette antallet i Bergen. Det er vi ikke uten videre enig i. Vi mener det også handler om å ha ansatte med lang ansiennitet og høy kompetanse.

Hun står fast ved at økonomi ikke hindrer barn i å få hjelp.

– Det stemmer ikke. Det har jeg sjekket opp, og det står heller ikke noe om i rapporten.

Si din mening om situasjonen i barnevernet her.