SV har ingen ambisjoner om å få gjennomført sekstimersdagen i den kommende stortingsperioden.

— Det er uansett opp til partene i arbeidslivet, sier SV-nestleder Øystein Djupedal.

SV-nestlederen måtte onsdag flere ganger presisere hva han og partiet faktisk mener om sekstimersdagen, etter uttalelser fra Djupedal som tilsynelatende gikk på tvers av partiprogrammet.

I sitt arbeidsprogram for stortingsperioden 2005-2009 skriver SV at partiet vil «arbeide for en arbeidstidsreform for kortere arbeidsdag med full lønnskompensasjon. En slik reform skal gjennomføres skrittvis, og målet er seks timers arbeidsdag.» SV vil i tillegg «også foreslå forsøk med sekstimersdagen i offentlig sektor.» Djupedal overrasket derfor næringsminister Børge Brende (H) med å avfeie kravet om sekstimersdag i en debatt i regi av NHO onsdag.

— Sekstimersdagen har aldri stått i vårt program, og det vet du, sa Djupedal.

Etter debatten utdypet han dette overfor NTB.

— Vi har ikke hatt ambisjoner om å innføre noen sekstimersdag. Det vi har ambisjoner om, er at vi ønsker prøveprosjekt med sekstimersdag særlig i tunge belastende yrker i offentlig sektor, der det er mulig å tenke seg at vi kan få en gevinst med lavere sykefravær slik at folk holder lenger. Det betyr at dette er vår målsetting, og dette ønsker vi å gjøre i samarbeid med partene i arbeidslivet, sier Djupedal.

Djupedals uttalelser vakte oppsikt på LO-konferansen Kommunal 05 onsdag, hvor partilederne var samlet til debatt. SV-nestlederen så seg derfor nødt til å presisere uttalelsene nok en gang overfor NTB onsdag ettermiddag.

— Mine uttalelser gjelder selvsagt for kommende stortingsperiode, sier han.