• Skulle SV og de radikale kreftene i LO få gjennomslag for sine pensjonsprotester, blir det ingen pensjonsreform i det hele tatt. Det sier Høyres Erna Solberg.

Høyrelederen håper og tror at LO-leder Gerd-Liv Valla og Ap-leder Jens Stoltenberg klarer å stå imot det økte presset mot regjeringens viktigste innstramningsforslag av pensjonene.

Det ene forslaget Solberg sikter til handler om å spre pensjonsoppsparingen ut over flere år når levealderen øker. Det andre er forslaget om å regulere de årlige pensjonene som et gjennomsnitt av pris— og lønnsveksten.

— Dette er de viktigste tiltakene for å gjøre Folketrygden mer bærekraftig. Uten disse på plass, blir det ingen pensjonsreform, sier Solberg til Bergens Tidende.

Under Hordaland Høyres fylkesårsmøte i Ulvik i går, var det særlig Senterpartiet som fikk gjennomgå, men hun var heller ikke nådig overfor dem som truer med å torpedere pensjonsreformen.

Egoister

— De som nå protesterer er kun drevet av egeninteresse. I virkeligheten sender de en ubetalt regning videre til ungdommen og setter deres fremtid på spill, sier Høyrelederen.

Hun er overrasket over at SV er så lite opptatt av de neste generasjoner.

— I miljøsaker snakker de alltid om neste generasjon og om å være føre var. Men i en så stor økonomisk sak synes de ikke å være opptatt av kommende generasjoner i det hele tatt, mener Solberg.

Hun minner om at reformen som nå er foreslått slett ikke trenger å være nok for å ta vare på Folketrygden en generasjon til.

— For selv regjeringens forslag forutsetter høy økonomisk vekst som vi selvsagt ikke kan garantere for.

Mer penger mindre industri

Solberg understreker at i en tid der alle økonomiske piler peker oppover og vi har 1000 milliarder kroner på bok, så er den største utfordringen i norsk økonomi nettopp håndteringen av denne rikdommen, så neste generasjon slipper bakrusen.

I en valgkamp der alle stort sett kappes om å ville bruke mer oljepenger er det viktig å minne om at det er en sammenheng mellom bruk av oljepenger og tempoet i utfasing av tradisjonell norsk industri.

— Med enda mer bruk av oljepenger vil konkurransen om arbeidskraften øke. Det betyr at konkurranseutsatt industri får det verre, og flere arbeidsplasser forsvinner fra denne sektoren.

Solberg mener at til og med NHO snakker for lite om denne sammenhengen i forhold til alle enkeltkrav om veistubber og annet de gjerne skulle hatt mer penger til.

Det vi skal leve av

— Når oljealderen nærmer seg slutten og det meste av den tradisjonelle industrien er faset ut. Hva ser du for deg at vi lever av da?

— Vil må leve av kompetansen til folk. Dels et generelt høyt utdanningsnivå og en høy teknologisk kompetanse som er gründerorientert.

For å få til en slik omstilling ser Solberg det som helt vesentlig at vi ikke fristes til å bruke for mye oljepenger. Da vil den kritiske industrimassen kunne bli for liten. Og utgangspunktet for å bygge nye konkurranseutsatte teknologiarbeidsplasser blir for tynt.