Arbeiderpartiet har mer eller mindre gitt opp å få makten over skolepolitikken, skriver Dagsavisen som får dette bekreftet fra to Ap-kilder.

En sentral SV-kilde sier også til avisen at det er uaktuelt for partiet å gi fra seg finansministeren, kunnskapsministeren eller miljøvernministeren.

Dermed ligger det an til at Bård Vegar Solhjell fortsetter som skolestatsråd, eventuelt må SV finne en annen statsråd til å bekle det viktige departementet. Audun Lysbakken kan i så fall være en kandidat.

Fortsetter i Finansdepartementet

Det har vært spekulert i om SV-leder Kristin Halvorsen selv kunne tenke seg å bytte fra Finansdepartementet til Kunnskapsdepartementet for å få en plattform der det er lettere å fronte SVs politikk, men Halvorsen skal være innstilt på å fortsette som finansminister.

Hun har også fått klare råd fra en rekke partikolleger om å bli værende i Finansdepartementet.

Slutt for Fiskeridepartementet Det har lenge vært kjent at fiskeriminister Helga Pedersen går ut av regjeringen for å bli parlamentarisk leder i Ap. Med henne forsvinner etter alle solemerker også Fiskeridepartementet. Havn, oljevern og annen infrastruktur legges til Samferdselsdepartementet, mens resten av fiskeriministerens portefølje legges til Næringsdepartementet, skriver Dagsavisen.

Forskningsminister Tora Aasland (SV) forsvinner ut, og forskningspolitikken overføres til Næringsdepartementet. Også Fornyings— og administrasjonsdepartementet forsvinner. Alle statsråder får ansvar for å jobbe med forbedringer og effektiviseringer innenfor sine respektive sektorer.

Arbeidsministeren vil trolig få tilbake det formelle ansvaret for lønnsoppgjørene fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Hvilken regjering vil du ha? Si din mening her.