I dag fortsatte rettssaken mot de tre tiltalte etter eksplosjonen ved Vest Tank i 2007.

— Var fullt informert

I tinghuset i Bergen la forsvareren til tidligere daglig leder frem e-poster som viser at to statlige etater var fullt informert om prosessen Vest Tank ville gjøre.

Det var denne prosessen som førte til eksplosjonen.

I e-poster til både Statens forurensingstilsyn (SFT) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skrev daglig leder Jostein Berland: «Vi ser nå på å flytte vaskeprosessen fra tankbåt til land. Vi vil vaske ut thioler og merkaptaner, og returnere væsken til båt».

Beskrivelsen av vaskeprosessen var å tilsette kaustisk soda i et bensinprodukt – noe som var nøyaktig det Vest Tank gjorde.

— SFT var fullt informert. Vest Tank har meget detaljert og sannferdig informert om hva de ville gjøre. SFT har ikke sagt at det var greit. Men oppfatningen ellers er at de sier fra når det ikke er greit, sa Berlands forsvarer, Christian Eckhoff i retten.

Den samme informasjonen ble sendt til DSB. Deres ansvar er å godkjenne tankene til bruk, mens SFT står for den rene utslippstillatelsen.

Sikkerhetsbevisste

Eckhoff dro også frem hvor sikkerhetsbevisste han sa ansatte og ledelse ved Vest Tank var.

— Ved hver ting som skulle gjøres, var det risikoanalyser, sa Eckhoff.

Han mente det var helt naturlig at det var farlige stoffer i omløp på Vest Tank – som hadde tillatelse til å operere som avfallsbehandlings-anlegg.

— Farlig avfall var det de holdt på med. Dette kunne de. Ingenting ville ha skjedd om ikke selskapet valgte å ordne bunnfallet med saltsyre, sa Eckhoff.

Det var denne saltsyren som førte til eksplosjonen i mai 2007. I smellet var flere mennesker i livsfare.

SFT-vitner

Flere av SFTs ansatte skal vitne i straffesaken, som varer til januar.

En av dem er seksjonssjef Harald Sørby. Han bekrefter at SFT fikk vite om bensinvaskingen via e-post.

– Det er riktig at vi ble informert. De skrev at det var et prøveprosjekt, at de ville gjøre en test, sier Sørby.

Han tolker ordet «prøveprosjekt» annerledes enn Vest Tank-ledelsen.

– Seks måneders drift er ikke en prøveperiode, sier Sørby.

Berland skrev til SFT at han ikke kunne se at de trengte en egen tillatelse for å rense bensinen for svovel, og ba om en klargjøring fra SFT. Tilbakemeldingen fra en saksbehandler kom over telefon. Det finnes ikke skriftlig dokumentasjon.

– Normalt svarer vi at de må komme tilbake til oss når de har mer informasjon. Men vi hørte aldri fra dem, sier Sørby.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, siden han selv skal vitne.