— Alle indisier pekte i retning av at det var oljeslam. Det kunne bare være det, sier Kurt Oddekalv.

I august i fjor gikk han ut i BT og sa at skipet «Probo Emu» hadde levert giftig oljeslam til Vest Tank i Sløvåg. Tidligere hadde Statens forurensningstilsyn (SFT) trodd på Vest Tanks forklaring om at det var vaskevann som kom med skipet.

— Du kan jo spørre moren din om vaskevannet hennes noen gang har eksplodert. Den forklaringen henger ikke på greip, mener miljøaktivisten.

Han har lenge vært krass i kritikken av SFT, og mildner ikke selv om de nå har bekreftet hans påstander.

Svært kritisk

— SFT var mest interessert i å dekke over Vest Tanks handlinger. De sviktet totalt, og prøver nå å redde sitt eget skinn, hevder lederen i Miljøvernforbundet.

Oddekalv er likevel fornøyd med endelig å bli trodd.

— Det er jo en gledelig nyhet, ikke minst for de menneskene som er blitt skadet. Dessuten er det jo ganske stilig at Kurt hadde rett, da. Jeg sier ikke ting med mindre jeg er sikker.

Han er også kritisk til Statens helsetilsyns håndtering av saken.

— De hevdet lokalbefolkningen hadde psykiske skader. Sånn sett er denne avsløringen også en slags oppreisning fra tilsynet til de som ble syke, sier Oddekalv.

Ber innbyggere flytte

Båten som kom med avfallet er søsterskipet til det som dumpet tilsvarende gifter i Elfenbenskysten, hvor 14 mennesker døde.

— Da de ikke fikk losset dette ferdig i Elfenbenskysten, ble det overført til skipet «Probo Emu». Det kjørte rett til lille, naive Norge med avfallet. Drittlukten kom fra den samme lasten som drepte og skadet mange mennesker i Afrika, hevder Oddekalv.

Han krever lange fengselsstraffer til den gamle ledelsen ved Vest Tank.

Oddekalv tror ikke det vil være trygt å bo i Sløvåg i årene fremover.

— Jeg anbefaler folk å flytte. Dette kan selvfølgelig skje igjen, sier Oddekalv.

Økokrim bekrefter funn

Til tross for krass kritikk mot flere statlige organer, er Oddekalv fornøyd med den jobben Økokrim har gjort. Tarjei Istad i Økokrim bekrefter at de er kjent med at Vest Tank tok imot det giftige oljeslammet.

— Hvilke konsekvenser får dette?

— Det er klart at jo farligere stoff det er snakk om, jo mer alvorlig er saken. Vi noterer oss at de ikke har hatt lov til å ta imot disse stoffene, sier Istad.

Han understreker at avfallshåndtering er en viktig og legitim næring.

— Men da må man drive i henhold til de tillatelser man har og behandle avfallet forsvarlig med tanke på de ansatte og omgivelsenes sikkerhet.

Er du enig med Kurt Oddekalv? Si din mening under!