Det kom frem da Miljøvernforbundet i formiddag la frem sin rapport etter eksplosjonen i to av industritankene til Vest Tank i mai.

– SFT har helt klart sviktet. De prøver å tildekke sine egne feil, hevder miljøkjemperen.

Ifølge ham prøver tilsynet bevisst å dekke til en kriminell handling.

– SFT fortalte i ettertid at det var vaskevann som ble mottatt av «Probo Emu» i fjor høst. Det er det ikke. Vi mener å bevise at det inneholdt klororganiske forbindelser. Dette vet SFT, og derfor vurderer vi nå å anmelde tilsynet, sier Oddekalv.

Ifølge Miljøvernforbundet opererer tilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) etter en praksis som er tvilsom, og som er basert på egenkontroll, egenrapportering og varslede inspeksjoner. Systemet med kontroll av anlegg som håndterer farlig avfall, må derfor endres.

– Blant annet bør SFT innføre uanmeldte kontroller, sier Oddekalv.

Les rapporten i sin helhet. (bt.no er ikke ansvarlig for eksternt innhold)

Les mer om denne saken i papirutgaven av Bergens Tidende i morgen.

Valde, Vegar