Åsane Tidende besøkte forrige fredag flere av bydelens skolefritidsordninger, og avdekket at det ved flere av SFOene var mangelfull oppfølging av barnas påkledning når de var ute og lekte. Ved flere skoler var barna ute og lekte i T-skjorter og tøfler, noe som ikke ble reagert på av de ansatte.

Rektor ved Li Skole, Eva Holmvik, beskrev dette som svært uheldig, og uttalte at det er ansattes ansvar å sørge for at barna er ordentlig kledd på skolefritidsordningen.

– Det er viktige at ikke ansatte på SFOene blir kun som lekekamerater for barna, men også tydelige voksne. De må kunne sette grenser, og også passe på at barna tar på seg ordentlige klær når de går ut, sa hun til Åsane Tidende.

– Det er nok altfor få utdannede barne— og ungdomsarbeidere på skolefritidsordningene rundt om. I dag er det ingen som helst krav til utdannelse for å bli ansatt på en SFO, og man hadde nok vært tjent med å få inn mer utdannet personell. De ufaglærte, og ofte veldig unge ansatte, er nok ikke alltid like flinke grensesettere, sa Holmvik.

Reagerer

Dette reagerer leder i Barne- og ungdomsarbeiderforbundet (BUF), Mariann Fjeldstad, sterkt på. Hun mener det blir feil å legge skylden på ufaglærte som er ansatte i skolefritidsordningene.

– I de fleste SFO -ordningene er det ansatt barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Mange av assistentene har lang erfaring og høy realkompetanse innen sitt felt. Barne- og ungdomsarbeiderne har en fireårig pedagogisk praktisk utdanning fra videregående skole. Her fokuseres det på uheldige enkeltepisoder, som en selvfølgelig skulle unngått, sier hun til Åsane Tidende.

Fjeldstad retter kritikken bort fra de ansatte, og mot Bergen kommune. Hun mener det er der den mangelfulle oppfølgingen finner sted.

– BUF har lenge pekt på at det bør være en bemanningsnøkkel i forhold til antall barn i SFO, slik det er i barnehager. Dette er noe vi mener politikerne må ta ansvar for. Det burde vært en fastsatt bemanningsnorm for skolefritidsordningen både sentralt og lokalt. Det finnes ikke i dag, påpeker hun.

Ingen bemanningsnorm

For om lag to år siden gjaldt bemanningsnormen i Bergen. I tillegg hadde skolene et reglement som sa at hver SFO skulle ha maksimum 12 barn per ansatt. Denne regelen ble fjernet, og bemanningsnormen ble fjernet av et flertall i bystyret. Senterpartiets Kjersti Toppe forklarer at hennes parti var blant motstanderne til fjerningen. Motstanderne fryktet dårligere kvalitet i SFO-tilbudet i kommunen.

Toppe støtter BUFs oppfordring til ikke å legge skylden på de ansatte, og forteller at skolene selv fortviler over arbeidsforutsetningene.

– Det er lett for å kritisere personalet på SFO. Jeg har tro at de fleste gjør så godt de kan. Jeg har stor forståelse for den bemanningssituasjonen som i dag er på mange skolefritidsordninger. I oppvekstkomiteen har vi fått mange tilbakemeldinger fra rektorer som fortviler over hvor vanskelig det er å få arbeidskabalen på SFO til å gå opp. Det er vanskelig å tilby hele eller halve stillinger. Det er snakk om 14,5-prosentstillinger og det som er enda " verre" er, sier hun.

Les hele saken på Åsane Tidendes nettavis.

Les også : Lar førsteklassingene kle på seg selv

ANDREAS ISAKSEN