— Øker satsene med 350 kroner? Det er ikke til å tro. Jeg begriper ikke at de tør, sier Tyra Hesseberg når vi forteller henne om den siste økningen. Hun har to barn i SFO, en på full tid og en på halv tid.

Kan ikke planlegge

Før sommerferien fikk hun melding om å betale 1040 kroner for halv plass og 1385 kroner for full plass. Men da barna begynte 1. august var prisen steget til henholdsvis 1160 og 1625 kroner. Og det stopper ikke her, for det nye byrådet øker satsene ytterligere til henholdsvis 1380 og 1975 kroner.

— På fem måneder øker utgiftene med 935 kroner i måneden, eller over 10.000 kroner i året. Jeg synes måten de gjør dette på er uanstendig. Hvem andre kan tillate seg slike økninger uten å varsle behørig om det på forhånd? spør hun.

Forrige gang Hesseberg fikk vite om prisøkningen, truet hun med betalingsnekt.

— Det droppet jeg etter at kemneren fortalte hva som ville skje om jeg gikk til betalingsnekt. Småbarnsforeldre er rene, skjære melkekuen for kommunen. Den har fått mer penger til barnehager, men øker barnehagesatsene, samtidig som SFO-satsene øker. Dette er arrogant.

Kraftig økning på et år

Frem til nå har det ligget begrensninger på hvor mye kommunene kunne ta for SFO. Kommunene kunne bare dekke sine egne utgifter, det såkalte selvkostprinsippet. I årets statsbudsjett har regjeringen kuttet tilskuddet til SFO med 217 millioner, og fjernet selvkostprinsippet, slik at kommunene kan kreve så mye de vil. Byråd for skole, Hans-Carl Tveit bedyrer at byrådet ikke har økt satsene slik at SFO drives med overskudd.

— Overføringene fra staten er redusert med mer enn det vi tar inn ved å øke satsene, sier han.

— Hvordan kan du forsvare at satsene på et halvt år øker med over 40 prosent?

— Slik økonomien er i kommunen, må alle foreldre være med å betale noe mer. Dessuten skal du huske på at SFO er et frivillig tilbud. SFO-satsene har stått mer eller mindre stille i mange år. Nå øker vi satsene kraftig. Det hadde selvsagt vært bedre å øke dem jevnt og trutt.

Fjerner moderasjon

Barnehagesatsene i kommunale barnehager øker med 300 kroner fra nyttår, til 3170 kroner per måned. Fra 1. mai settes prisen ned til 2750 kroner, som er den maksimalsatsen Stortinget har vedtatt.

Men søskenmoderasjonen reduseres kraftig. Tar vi utgangspunkt i de satsene som gjelder fra 1. mai neste år, reduseres verdien av søskenmoderasjon for to barn fra 1375 kroner per måned (15.125 per år) til 458 kroner per måned (5041 kroner per år). Og for tre barn fra 2750 per mnd. (30.250 per år) til 916 kroner per mnd (10.083 kroner per år).

— Vi tilpasser kommunens søskenmoderasjon til den som gjelder for de private barnehagene. Det er riktig å ha det samme moderasjonssystemet i alle barnehager, sier Hans-Carl Tveit.

SJOKKERT: Bare fire måneder etter at SFO-satsene økte med 240 kroner per måned, har Tyra Hesseberg fått et nytt sjokk Byrådet foreslår å øke satsene med ytterligere 350 kroner i måneden. ARKIVFOTO: KNUT STRAND