Bybanen er en del av et helhetlig vei-, kollektiv— og miljøprogram - Bergensprogrammet - som er vedtatt av et bredt politisk flertall. Dersom et av de store elementene i Bergensprogrammet ryker, så må vi ta opp igjen hele pakken, understreker Anne-Grete Strøm-Erichsen overfor Bergens Tidende.

I denne valgkampen stiller hun opp med hele sin overbevisning og hele sitt engasjement for å redde bybanen, som hun fullt og fast tror er en absolutt nødvendighet for Bergen.

— Men har ikke du de samme krav til staten som Høyres Monica Mæland når det gjelder investeringer og støtte til drift?

— Jo, men vi går ikke ut og truer med å si nei til bybanen bare på grunn av noen signaler fra statlig hold om reduserte rammer. Vi akter å kjempe slag for slag, gjennom hver eneste budsjettbehandling i Stortinget, for at staten oppfyller sine forpliktelser overfor Bergensprogrammet.

— Det dette dreier seg om, er å gjøre det som er riktig og ta de gode valgene for fremtiden. De som hevder at bybanen fortrenger et bedre busstilbud, tar feil. Bybanen kommer i tillegg til et langt bedre busstilbud til alle bydeler, nye veier og gang- og sykkelveier, sier Strøm-Erichsen, og betegner bybanen som bilens beste venn.

— Dersom Bergen ikke lager et effektivt kollektivsystem på egne traseer, vil bilkøene bare vokse og vokse. Alternativet til en effektiv og miljøvennlig bybane er fullstendig trafikk-kaos, sier byrådslederen.