— Det har vært et for dårlig tilbud til busspassasjerene i Bergen den siste tiden. For mange er bussen det eneste alternativet når de skal på jobb eller i møter. Da er det viktig at bussene kommer når de skal, sier regiondirektør Benedicte Bergseng Mælan i Forbrukerrådet.

Mandag skrev BT at Tide i gjennomsnitt har innstilt 25 avganger daglig de siste ukene. Årsaken er at bussjåfører har vært slått ut av sykdom, og at mange gamle busser har hatt behov for verkstedsopphold. De vil heller ikke kjøpe inn nye busser fordi de ikke vet hvilke busstyper som blir krevd i det nye anbudsdokumentet.

Bedre klagemuligheter Forbrukerrådet godtar imidlertid ikke argumentene til Tide. Nå krever de at busselskapet rydder opp.

— Brutte kundeløfter bør få konsekvenser for selskapene, skjer ikke dette vil forbrukeren lett bli nedprioritert, sier Mælan.

Hun foreslår følgende tiltak for å bedre rettighetene til passasjerene:

  • Rett på prisavslag på månedskort ved hyppige forsinkelser.
  • Kjøper du en vare som har mangler, har du krav på prisavslag. Jeg ser ikke noen grunn til at det skal være annerledes for busspassasjerer.
  • Forbrukerrådet vil også ha bedre klagemuligheter. De ønsker en egen nemnd for klagesaker innen kollektivbransjen.
  • Blant annet ved kjøp av boliger, pakkereiser og håndverkertjenester har vi nemnder som behandler klager fra forbrukere. Der sitter en representant fra bransjen, en som representerer forbrukeren og en jurist. Disse sakene er for små til å gå til retten med, og derfor er det viktig med gode klageinstanser.

I tillegg mener Forbrukerrådet ruteinformasjonen må bli bedre. De mener Tide må bli flinkere til å opplyse passasjerene om busser som er innstilt eller kommer for sent.

- Kundegarantien god nok Administrerende direktør i Tide Buss, Jostein Hatlebrekke, mener likevel at prisavslag ved forsinkelser er feil vei å gå.

— I dag har vi en kundegaranti som innebærer at vi refunderer utgifter til annen transport, dersom bussen er mer enn 20 minutter forsinket. Vi vet utmerket godt hvor vi skal forbedre oss, og vil heller bruke energien på det, sier Hatlebrekke.

Han mener heller ikke at det er bruk for en egen klagenemnd innen kollektivbransjen.

— Jeg opplever ikke at det er noen stor problemstilling. Vi prøver å være rundhåndet dersom vi får klager, og prinsippet vårt er at kunden alltid har rett, sier Hatlebrekke.

Lover bedre informasjon Det er Skyss som planlegger og kjøper inn kollektivtransporttjenestene som Hordaland fylkeskommune har ansvar for. Direktør Oddmund Sylta lover bedre ruteinformasjon i fremtiden.

— I løpet av høsten vil vi på enkelte holdeplasser prøve ut tavler som informerer om hvor bussen er til enhver tid. Dersom dette blir vellykket, vil vi utvide ordningen, sier direktør Oddmund Sylta i Skyss.

Forbrukerrådet opplyser at de vil ha et møte med Tide i løpet av de neste ukene. De vil forsikre seg om at selskapet gjør det de kan for å holde rutetidene.

Er prisavslag løsningen? Si din mening her: