• Den nye hovedveien mellom øst og vest blir riksvei 7 over Hardangervidda, sier Lars Sponheim (V) etter at Stortinget i går vedtok bygging av Hardangerbrua.

— Riksvei 7 blir ikke ny stamvei så lenge jeg er samferdselsminister, sier Liv Signe Navarsete til Bergens Tidende. Samtidig erkjenner hun at vedtaket «vil føre til noe mer trafikk der enn i dag».

— Jeg er ikke innstilt på å ta opp igjen denne debatten. Hvis stamveispørsmålet likevel kommer opp igjen, og argumentene endres, er det avslørende for tilhengerne av Hardangerbrua. Det er noe annet hvis trafikantene velger denne veien, og utviklingen går i en slik retning. Vi vil ikke bestemme hvor folk skal kjøre. Det skal bilistene selv gjøre, sier Navarsete, som understreker at gårsdagens vedtak i Stortinget «legger til rette for vekst i Hardanger, og at regionen dermed kan få fart på utviklingen».

- Mest attraktive rute

— Tilhengerne av Hardangerbrua har ikke tort å si at den nye hovedveien mellom øst og vest vil bli riksvei 7, i frykt for å støte fra seg alliansepartnere. Det har ikke vært politisk korrekt, men nå synes jeg det er riktig å si det. Riksvei 7 blir den mest attraktive ruten som både privatbilister og lastebilsjåfører vil velge. I realiteten blir dette hovedveien mellom øst og vest, sier Lars Sponheim.

Men for at det skal skje, må det bygges miljøtunneler på vidda, ifølge Sponheim, som mener det er en nasjonal oppgave, både for å sikre villreinen, men også for legge grunnlaget for en helhetlig og sammenhengende nasjonalpark. Sponheim ser imidlertid ikke noe behov for et formelt vedtak om å gjøre riksvei 7 til stamvei.

— Veien vil uansett bli mer brukt enn det trafikkanalysene viser og det man tror i dag, sier han.

Reddet av SV

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete sier at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en sak om eventuelle miljøtunneler over vidda.

Det var bare Frp som var kritiske da Stortinget i går debatterte Hardangerbrua. Ikke fordi partiet er mot broen, men fordi de sier nei til bompengefinansiering. Derfor endte voteringen med at Frp ikke stemte for byggingen, mens motstanderpartiet SV ble tvunget til å gjøre det. Partiets samferdselspolitiker Hallgeir Langeland sa det slik:

— SV stemmer for en bro vi har vært mot lokalt, regionalt og nasjonalt i alle år, og senest stemte mot for 10 år siden.