• Rutinene er blitt nøye gjennomgått og forbedret etter den sterkt beklagelige hendelsen.

Det opplyser institusjonssjef Bjørg Børkje ved Ladegården Sykehjem Hun beklager det som skjedde og understreker at både ledelsen og personalet ser alvorlig på å få en skriftlig reaksjon fra Helsetilsynet.

På grunn av taushetsplikten ønsker ikke Børkje å kommentere de konkrete omstendighetene rundt dødsfallet til Margrethe Henriksen.

— Men systemfeilen som skjedde fra vår side, skal selvsagt ikke skje, understreker Børkje.

— Helsetilsynet påla oss å gjennomgå rutinene for opplæring i legemiddelhåndtering og for Marevan-behandling. Det har vi selvsagt gjort.

Børkje opplyser at det etter hendelsen er laget nye signeringsrutiner ved utdeling av medisiner på alle avdelinger. Ved Marevan-behandling er det gjennomført dobbeltsignatur. Det er også gitt spesiell opplæring til alle sykepleierne i Marevan-behandling.

Bergens Tidende har også vært i kontakt med de to kritiserte legene. Ingen av dem ønsker å kommentere saken. De peker på at saken er avsluttet fra Helsetilsynets side. De anser derfor saken som opp og avgjort.