Byråd for byutvikling, næring og klima Lisbeth Iversen (KrF) reagerer kraftig på uttalelsene lederen for Komité for miljø og byutvikling Ruth Grung (Ap) kom med til bt. no tirsdag denne uken.

Ruth Grung hevdet da at byrådet skulle komme tilbake med mer utfyllende informasjon til bystyret om bruken av annen etasje. Det skulle skjedd før de satte i gang arbeidet med å plukke ut hvem som skulle inn i etasjen. Grung mente også at det aldri har vært snakk om en samlokalisering av Turistinformasjonen og Norsk Sjømatsenter i annen etasje i den nye mathallen.

— Hun og bystyret har fattet et helt tydelig vedtak om samlokalisering av Turistinformasjonen og Norsk Sjømatsenter, sier byråd for byutvikling, næring og klima Lisbeth Iversen (KrF).

Og legger til at det senest på tirsdag ble bekreftet i forretningsutvalget der byrådsleder møter gruppelederne i bystyret, at samlokaliseringen mellom Norsk Sjømatsenter og Turistinformasjonen fremdeles sto ved lag.

— Da synes jeg det er merkelig at Ruth Grung går ut i media og hevder at det ikke er snakk om en samlokalisering, sier Iversen til bt.no.

Når hun ber meg løfte blikket på den måten, synes jeg hun blir useriøs. Byråd Lisbeth Iversen (KrF).

Sløsing av ressurser

Ruth Grung kritiserte også byrådet for å bruke ressurser på arkitekter og planlegging før bystyret hadde tatt stilling til saken om samlokalisering.

Iversen står fast på at bystyret 7. desember vedtok at det skal være en samlokalisering, og synes det er helt naturlig å hyre inn en arkitekt som kan se på planløsninger for annen etasje.

— Vi må sikre at begge parter får tilstrekkelig areal, sier hun.

Hun understreker også at de ikke kaster bort penger.

— Vi har en fornuftig bruk av midler innenfor det mandat vi er gitt, sier hun.

Useriøs kommentar

Ruth Grung mente også at Lisbeth Iversen måtte løfte blikket opp og satse på det mest spenstige forslaget, som ifølge Grung er Sjømatsenteret.

— Når hun ber meg løfte blikket på den måten, synes jeg hun blir useriøs, sier Iversen.

Og så fortsetter hun.

— Jeg følger bare bystyrets bestilling og synes hun må opptre mer korrekt i sin rolle som bystyrepolitiker og komitéleder, sier hun.

Ifølge Iversen har også Monica Mæland tatt kontakt med Aps gruppeleder i bystyret, Terje Ohnstad, for å høre om partiet har endret syn i saken.

— Det hadde de ikke, ifølge Ohnstad, sier hun.

Hun anbefaler Grung å ta kontakt med sin egen gruppeleder, slik at de kan bli enige om hva partiet mener om saken.

Utsatt frist

Byråden har nå gitt Norsk Sjømatsenter utsatt frist til i morgen med å melde tilbake om hva de synes om arkitektforslagene de fikk presentert mandag.

— På bakgrunn av svaret fra Sjømatsenteret, vil bystyret få en tilbakemelding på hvordan løsningen for annen etasje blir. Akkurat slik vi har fått mandat til fra bystyret, avslutter Iversen.