— Diskriminering av rusmisbrukere er liksom greit, det er uansett en gruppe som sjelden klager, sier Bjørn Hjertnes, leder i en institusjon for rusavhengige i Kirkens Bymisjon i Oslo.

I går skrev BT om Marianne H. Johannessen som ble nektet førstehjelp av ambulansesjåfører etter et stygt fall på Bryggen. De trodde hun var hepatittsyk rusmisbruker, og tok ikke i henne i det hele tatt.

Les også: Avviser forskjellsbehandling

Hjertnes opplever rett som det er at rusmisbrukere diskrimineres i møte med helsevesenet.

— Leger kan for eksempel si at «vi har full liste», selv om oversikten viser at de har god kapasitet.

Diskrimineringen foregår skjult i møte med den enkelte sosialarbeider så vel som helt åpent, mener han.

Nektet behandling

— Privatpraktiserende psykologer og psykiatere skriver «tar ikke rusmisbrukere». Dette en type diskriminering som får lov til å vedvare. Hadde det stått det samme om homofile, hadde alle reagert, sier Hjertnes.

Han får støtte fra Cecilie Skule, psykologspesialist og leder ved enhet for rus og psykiatri på Vinderen.

— Vi opplever en uvilje blant mange behandlere til å ta imot pasienter med rusproblem. Selv har jeg vurdert å holde tilbake slik informasjon fordi jeg frykter at pasienten vil bli avvist.

Gunnar Ramstad, leder i legeforeningen i Hordaland, vil ikke legge skylden på den enkelte lege.

— Det store sviket er samfunnets manglende prioritering. Rusmisbrukere tilbys elendig institusjonsbehandling, sier Ramstad.

At en del leger ikke ønsker seg rusmisbrukere som pasienter, forklarer han slik:

— Rusmisbrukere sliter ofte på helsevesenet rundt seg fordi de ikke oppfører seg ordentlig, de er lite pålitelige og møter ikke opp. Dette gjør det mer komplisert, sier han.

Skam og moralisering

Skule synes det er frustrerende å se at ruspasienter ikke får den hjelpen de trenger.

— De fleste av oss kjenner noen med rusproblem. Det er rart hvordan et allment kjent problem blir omformet til noe tabubelagt og fjernt, sier hun.

Hun opplever at det faglige kommer i skyggen for myter om rusmisbrukere.

— Når rusmisbrukere kommer til behandlingsapparatet og forklarer hvordan problemet har utviklet seg, blitt det sett på som «unnskyldninger». Mennesker med rusproblemer føler skam og skyldfølelse. Når de opplever ytterligere moralisering fra helsepersonell, legger det sten til byrden, sier Skule.

- Nødvendig påminnelse

Mary-Anne Golten, leder i Norsk Sykepleierforbund i Hordaland, synes Johannessens opplevelse med helsevesenet er en nødvendig påminnelse.

— For helsepersonell er det en grunnleggende verdi at man skal behandle alle likt, men i enkelte sammenhenger kommer man til kort, sier Golten.

Hun mener de fleste sykepleiere er godt rustet til å møte alle typer pasienter. Likevel utelukker hun ikke forskjellsbehandling av rusavhengige.

— Når rusmisbrukere rapporterer om manglende respekt, skal vi være lydhøre. Jeg tror at sykepleiere som folk flest er preget av en allmenn kultur der enkelte grupper er stigmatisert. Helsepersonell er ikke upåvirkelige, sier hun.

Synspunkter? Diskuter saken her.

VEGAR VALDE