Politiet i Bergen kritiseres av statsadvokaten for slett etterforskning da en kvinnelig rusmisbruker anmeldte voldtekt. Flere advokater, folk innen hjelpeapparatet og misbrukerorganisasjoner hevder dette ikke er tilfeldig.

Trodde ikke på ran

Trond Helge Andreassen har selv følt seg diskriminert av politiet, da han og kjæresten skal ha blitt ranet i Nygårdsparken for åtte uker siden. Ranerne skal ha stukket av med 800 kroner fra kjærestens veske. – Vi pekte ut gjerningsmennene til politiet fem minutter etterpå, og de ble tatt med nøyaktig det samme beløpet på seg. Men de sa det var deres penger, og politiet trodde på dem, sier Andreassen.

De så aldri noe til pengene, og Andreassen mener rusproblemet er grunnen til det. – Hadde vi vært nøkterne, vanlige folk, ville vi fått pengene igjen på flekken, mener han. Går ikke til politiet

– Jeg tror politiet ønsker å behandle alle likt, men samtidig er det en menneskelig svakhet at vi behandler folk ulikt ut fra hvilken posisjon de har. Derfor kan den enkelte politibetjent gå i fellen og behandle folk forskjellig, sier advokat Kaj Wigum.

Han har flere ganger opplevd at klienter sier det ikke er vits i å gå til politiet.

Forsvarerkollega Odd Drevland, er bekymret for rettssikkerheten til folk i rusmiljøet.

– Det har vært litt for mange tilfeller til at dette er tilfeldig. Terskelen for å sette i gang etterforskning i disse miljøene er høyere enn i andre miljøer, sier Drevland.

Han er bistandsadvokat i Trine Frantzen-saken, der politiet også ble kritisert for etterforskningen.

– Man ville ikke ventet så lenge med å igangsette etterforskning dersom det var snakk om en kvinnelig, rusfri person fra et annet miljø, hevder han.

Lav troverdighet og uoversiktlige forhold innad i det lukkede miljøet blir pekt på som noen av grunnene til at rusmisbrukere ikke tas på alvor av politiet.

– Dette er personer som nesten aldri blir trodd når de selv er tiltalt for noe straffbart. Da blir det en smitteeffekt når de vil anmelde noe. Jeg oppfatter det slik at de i praksis diskrimineres, forteller den erfarne advokaten.

– Blir nedprioritert

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) arbeider for å synliggjøre rusmisbrukere som en ressurs i samfunnet. Leder Jon Storaas er ikke i tvil om at misbrukere diskrimineres.

– Det er ikke tilfeldig at det er slett etterforskning i saker der rusmisbrukere anmelder. Disse menneskene nedprioriteres, de er ikke like viktige som andre, sier Storaas.

Også Strax-huset i Bergen, som yter sosiale tjenester for stoffavhengige, hører fra tid til annen om rusmisbrukere som ikke møtes på en god måte av politifolk.

– Det er forskjellige mennesker i politiet, akkurat som andre steder. Det handler nok mer om det, enn om systematisk diskriminering, sier konstituert daglig leder Per Erik Johnsen.

Amundsen, Paul S.