Onsdag skal byrådet ta stilling til den årelange striden rundt rullebrettbanen i Kråkenestoppen nærmiljøpark. Denne gang er det byråd for helse og sosial Helen Nordeide Fløisand som har saken, etter at fagfolkene hennes på Miljørettet helsevern har tatt stilling til støyplagene fra en eventuell rullebrettbane.

Konklusjonen fra Miljørettet helsevern er at banen av helsemessige grunner ikke bør bygges. Støyen fra en rullebrettbane vil være høyere enn det som aksepteres i et boligområdet. Terrenget på Kråkenestoppen gjør det dessuten vanskelig å få til skikkelig støyskjerming.

Konklusjonen utelatt

I papirene til byrådsmøtet, som Helen Nordeide Fløisand har signert, står det ingenting om konklusjonen fra Miljørettet helsevern.

Tvert imot bruker Fløisand mange ord på å argumentere for at banen vil gi området positive kvaliteter for barn og unge.

På spørsmål fra BT om hvorfor rådet fra fagfolkene på Miljørettet helsevern ikke er med i saksutredningen, forsikrer Fløisand at byrådet skal få presentert alle relevante papirer i saken.

Veiet og forkastet

— Støyplagene er vurdert, sammen med alle andre hensyn. Da har vi kommet til at ønsket om å gi et tilbud til barn og unge i området bør telle mer enn eventuelle støyplager for nabolaget, sier Helen Nordeide Fløisand til BT.

Hun skynder seg å legge til at nabolaget har mulighet til å klage byrådets avgjørelse inn for fylkesmannen.

— I Støyhåndboka fra SFT står det at en uskjermet rullebane bør ligge minst 150-200 meter fra nærmeste hus. En skjermet bane 50-100 meter. Her ligger nærmeste hus bare 25 meter unna. Hvorfor følger du ikke disse retningslinjene?

Dette er en håndbok, ikke juridisk forpliktende forskrifter. Det har som sagt vært en vanskelig avveining.

Alternativ ikke nevnt

— Senest i sommer skrev bydelsdirektør Harald Inge Anderssen i et brev til en av naboene at det var funnet en alternativ plassering i Bønesparken. Hvorfor blir ikke det nevnt?

— Vi har tatt stilling til en klage i akkurat denne saken. Å vurdere alternativ plassering må bli opp til planavdelingen, sier Helen Nordeide Fløisand.

Talsmann for berørte naboer er advokat Halfdan Mellbye. Mellbye minner om at byrådet ved å legge banen på Kråkenestoppen skaper store konflikter mellom nabolaget og ungene som bruker banen.

Hver kveld når klokken passerer kvart over ti om kvelden, vil en av naboene i området ringe Fyllingsdalen politistasjon og klage på at natteroen blir forstyrret, advarer Mellbye.

Innbitt kamp

Trygve Haug blir nærmeste nabo til rullebrettbanen og har kjempet innbitt mot den i snart to år. Fra før lever Haug greit med støyen fra et stort ballanlegg utenfor stuevinduene. Nattestid er det flombelyst, noe som frister til nattlige ballturneringer.

— Det er en fryd å følge med ungene på ballbanene - bortsett fra de nattlige turneringene, da. En rullebrettbane blir noe helt annet, sier Haug til BT.

Utenfor Haugs hus vil støyen fra rullebrettbanen være 15-20 desibel over grensen for akseptabel støy i et boligområde, fremgår det av en rapport som Kilde Akustikk A/S har utarbeidet.