• Jo da, det nytter å gå røykesluttkurs, sier avdelingsleder ved lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus, Alf Henrik Andreassen.

Han reagerer på BT-reportasjene i går der tittelen slo fast at røykekutt-tiltak er til liten nytte.

— Som det gikk frem av reportasjene, er 44 prosent av dem som har deltatt på våre røykeavvenningskurs ikke-røykere ett år etter, sier Andreassen.

— Selv om det totale antallet ikke er så høyt, er likevel resultatet av kursene meget gode. Sammenliknet med resultatene av røykesluttopplegg som er omtalt i internasjonal litteratur, er 44 prosent et meget godt resultat. Til sammenlikning forteller litteraturen oss at bare fem til seks prosent av dem som prøver å slutte alene, klarer det, sier han.

— Budskapet fra BTs reportasjer i går blir etter min mening dermed upresist, sier Andreassen.

— De som ønsker å stumpe røyken, må ikke få den oppfatning at det ikke finnes måter å klare dette. Vi mener å ha belegg for å si at det nytter å gå på røykeavvenningskurs. Mange klarer å slutte. En av de mest virksomme metodene er røykeavvenningskurs slik vi gjennomfører dem. Det at 44 prosent og ikke 100 prosent av deltakerne på røykeavvenningskursene klarer å slutte, viser både hvor vanskelig det er å legge bort røyken, og at det nytter å gå på slike kurs, sier avdelingsleder Alf Henrik Andreassen.