I går fortalte BT at Sandviken sykehus ikke mente det var fare for at pasienten skulle rømme, og at han derfor ikke trengte politivakt eller kvalifiserte til å sitte på sikkerhetsavdelingen. Det skjedde til tross for at 34-åringen hadde rømt to ganger tidligere fra sykehuset.

Rygh Pedersen mener både rømningene og det faktum at mannen var inne til soning burde veid tungt i den sikkerhetsmessige vurderingen av 34-åringen.

— Selv om den innsatte selv så behovet for å bli innlagt, vil det være naturlig å bruke tvungen innleggelse i og med at han var under soning, sier hun.

Rygh Pedersen opplyser at Kriminalomsorgen hadde vurdert 34-åringen til ikke å kunne løslates etter at to tredjedeler av straffen var sonet, men etter det BT kjenner til er det ikke en sikkerhetsvurdering som var avgjørende for dette.

- Forferdelig sak

Både justisminister Knut Storberget og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad er orientert om Hylkje-drapet.

— Dette er en forferdelig trist sak. Det er fryktelig at sånt skjer, og det burde selvsagt ikke ha skjedd, sier politisk rådgiver Arvid Libak i Helse- og omsorgsdepartementet.

Han forteller at departementet ble orientert om saken på fredag. Statsråd Sylvia Brustad er på ferie, men vil bli fortløpende informert.

— En statsråd vil alltid bli orientert om alvorlige saker. Hendelsene er under etterforskning av både politiet og Helsetilsynet. Vi vil følge nøye med på hva de kommer frem til, sier Libak.

Avviser Frp-forslag

Rygh Pedersen sier at hun ikke kjenner omstendighetene godt nok til å uttale seg bastant om hvem som hadde ansvar for sikkerheten til 34-åringen før drapet.

— Dersom den innsatte blir lagt inn på vanlig sykehus, er det helt klart Kriminalomsorgen som har ansvaret, i samarbeid med politiet. Ved bruk av lukket psykiatri er det sykehuset som har skal ta hånd om sikkerheten, sier Rygh Pedersen på generelt grunnlag.

Hun avviser Fremskrittspartiets forslag om å gjeninnføre ordningen med egne psykiatriske fengsler.

— Det er jeg uenig i. Syke mennesker bør behandles på sykehus.

— Men overlater dere ikke da veldig mye ansvar til helsevesenet?

— Nettopp derfor er det viktig at det gjøres en skikkelig sikkerhetsvurdering og at politiet stiller med vakthold når det er nødvendig. Mitt generelle inntrykk er at samarbeidet mellom Bergen fengsel og helseforetaket fungerer bra.