Skipet er kaskoforsikret i Norwegian Hull Club. Havaridirektør Jostein Egeland sier skipet er fullforsikret, men han vil ikke kommentere beløpets størrelse. Etter det Dagens Næringsliv kjenner til, er skipet forsikret for nærmere en halv milliard kroner.

På toppen av kaskoforsikringen kommer skipets ansvarsforsikring som administreres av Gard Services.

— Vi har ansvar for erstatning til etterlatte, utgifter de overlevende har, forurensning og ansvar for tap av last. Det er altfor tidlig å si noe om omfanget, men det blir en kostbar sak. Vi har ikke gjort noen beregninger ennå, men det er et omfattende havari, sier Christen Guddal, som leder ansvar skade i Gard i Arendal.