SVerne frykter at firefeltsveien til Flesland skal rive grunnen under den planlagte forlengelsen av bybanen.

Gårsdagens utspill fra byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har fått stortingsrepresentant Ågot Valle på banen.

Valle presiserer at hun uttaler seg som leder av Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité.

Hun minner om at veimyndighetene nylig i en rapport fra Riksrevisjonen har fått refs for overskridelser på nye veiprosjekter.

— Gang etter gang er myndighetene blitt presset av sterke lobbygrupper. Det er dette som også har skjedd i dette tilfelle, mener Valle.

Hun stoler ikke på byrådslederens forsikringer om at Flyplassveien aldri skal bli noen motorvei.

— Selv om to av feltene nå skal brukes til kollektivfelt, vil veien få fire felt. Dermed er det fullt mulig å åpne kollektivfeltene for ordinær biltrafikk dersom presset fra privatbilistene blir for stort.

— Dette er en måte å utvide små prosjekter stykkevis og delt, til det til slutt blir et stort og omfattende veiprosjekt. Kommer Høyre og Fremskrittspartiet til makten etter valget, har vi ingen garantier for at ikke Flyplassveien om få år blir utvidet til motorvei.

Men Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann i fylkestinget, Arne Jakobsen, har ingen betenkeligheter.

— Midlene skal jo tas av bevilgningene i Bergensprogrammet, som er øremerket til utbygging av kollektivfelt.

Han peker på at i bystyret har det vært bred enighet om dette.

— Dette er en rimelig utbygging, som ikke vil kreve ekstrabevilgninger på mer enn 80 millioner kroner. Jeg er imidlertid forundret over at veisjefen ikke hadde kommet med dette forslaget tidligere. Da hadde vi unngått bråk rundt saken, sier Jakobsen.