— Jeg hadde ikke som direktør trodd jeg måtte passe på at folk ikke møtte beruset på jobb, men HSD avspeiler samfunnet. Også i våre rekker finnes alkoholproblemer. Det vil være naivt å tro noe annet.

— Vi har ikke et kulturproblem i HSD.

— Men når mannskapet møter beruset på jobb, er ikke det et uttrykk for en ukultur i bedriften?

— At fem personer bryter reglene er ikke et kulturproblem, men et atferdsproblem, sier Neteland.

— Vi fører en konsekvenspolitikk, der manglende ansvar får en direkte konsekvens for dem det gjelder. Derfor må de fem gå hvis det viser seg å stemme, sier Neteland.

— Dette hadde jeg ikke trodd var mulig, sier Roy Erling Furre om fylleskandalen på en HSD-ferge.

Skandalen vil oppleves som et tilbakeslag av alle pårørende etter «Sleipner»-ulykken og andre ulykker i rederiets historie, tror Furre.