De siste ukers debatt om manglende vestlandsrepresentasjon og Bergens dårlige gjennomslag i regjeringen, fulgte Hordaland Arbeiderpartis folkevalgte hele veien langs kronglete Europa— og riksveier inn til fylkesårsmøtet i Ulvik.

– Det lukter partitaktikkeri når de går ut på denne måten, samtidig som de ikke en eneste gang har ringt eller tatt kontakt med meg – Bergens representant i regjeringen, sa Anne-Grete Strøm-Erichsen fra talerstolen på Hordaland Aps fylkesårsmøte.

– Jeg oppfordrer Monica Mæland til å ringe til meg, sa hun og holdt opp sin sølvgrå mobiltelefon.

– Nokia har et genialt slagord. Nokia connecting people. Dette er en Nokia. Ring meg, Monica.

– Hinsides

Omgitt av lojale partivenner slo forsvarsminister tilbake mot byrådets kritikk av – og ikke minst retorikk overfor – den rød-grønne regjeringen.

– Jeg vil anmode om at man tar kontakt før man vil varsle krig, sa Strøm-Erichsen med klar adresse til Bergensavisens førsteside 29. februar. Der hevdet Bergens byrådsleder å være «i krig med regjeringen».

– Når Mæland kommer med slike utsagn, er det for meg som forsvarsminister en helt hinsides ordbruk, sier Strøm-Erichsen.

Overfor BT utdyper forsvarsministeren sitt poeng:

– Telefonen er nøkkelen. Hvis de er så kjempemisfornøyd, kan de jo ta kontakt. Jeg har ikke hørt fra dem.

Irritert

Skulle Mæland ta kontakt med sin forgjenger i byrådslederstolen, vil hun få beskjed om at i Bergen har man ingen grunn til misnøye.

Først og fremst begrunner forsvarsministeren det med styrkingen av kommuneøkonomien.

– Byrådet skal ha ros for sin innsats med å få kontroll over økonomien, men de hadde ikke klart det uten den rød-grønne regjeringen.

Etter mange år på venteliste står fortsatt nytt odontologibygg, Gulating lagmannsrett, kunsthøyskole og Høgskolen i Bergen på vent. At det er frustrerende for bergenserne, skjønner Strøm-Erichsen godt. Kritikk fra Høyre for manglende bygging derimot, er hun ikke lydhør for.

– Disse byggene ble ikke bygget under den forrige regjeringen heller. Og Høyre stemte mot nytt odontologibygg i 2005. Nå skal det liksom være symbol på en skjevfordeling, sier Strøm-Erichsen, synlig irritert over den pågående debatten som fikk sin start i BA for to uker siden.

Skryteliste

Hun mener at regjeringens skryteliste overfor Vestlandet og Bergen er lang.

– Hadde Mongstad blitt bygget med borgerlig regjering? Aldri! Den ligger ikke på Torgallmenningen, men det er likevel et kjempeviktig prosjekt for Bergen. Hva med Hardangerbrua? Eller Bergensprogrammet? Det kom ikke på plass under borgerlig styre,

Men selv om harselering og sarkasme med adresse byrådet i Bergen satt løst, var det også en undertone av misnøye med vestlandsrikets tilstand å spore blant delegatene.

Skjevfordeling i helsevesenet og prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) var blant temaene som ble tatt opp av flere.

FORSVARSMINISTER I ANGREP: Anne-Grete Strøm-Erichsen ber byrådsleder Monica Mæland og byrådet i Bergen slutte å klage på regjeringen. ¿ De hadde aldri klart å få orden på økonomien uten denne regjeringen. Aldri.
SCANPIX
TIL KRIG MOT REGJERINGEN: Monica Mæland.
Bergens Tidende