– Det var en riktig og klok avgjørelse av Per Ditlev-Simonsen å trekke seg som ordfører, mener Venstres gruppeleder i bystyret Ola Elvestuen.

– Vi har hele tiden ment at han selv måtte vurdere hvordan han best kunne gjenreise tilliten til seg selv og til ordførervervet. Sett i lys av det synes jeg det var en riktig avgjørelse å trekke seg, sier Elvestuen til NTB.

Venstre ville ikke være med på oppfordringen fra Ap, SV og RV om å be Ditlev-Simonsen trekke seg fra ordførervervet. Mandag fant Ola Elvestuen ikke grunnlag for å be ham fratre.

– Saken er alvorlig og har svekket tilliten både til Per Ditlev-Simonsen som person og til ordførervervet. Men vår holdning har hele tiden vært at han selv måtte ta ansvar for å rydde opp og gjøre opp for seg, sier Elvestuen.

— Uegnet

Også RV er fornøyd med at Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen (H) trekker seg.

– Jeg vet ikke hva som har fått ham til å skifte mening, men jeg tror det er en klok beslutning, sier bystyrerepresentant Erling Folkvord til NTB.

Rød Valgallianse fremmet tirsdag et forslag til Oslo bystyre om å oppfordre Ditlev-Simonsen til å trekke seg fra vervet.

– Han har på en svært overbevisende måte demonstrert at han var uegnet til å være ordfører. Jeg vil tro at han eller noen rundt ham har innsett at det var til skade for partiet at han utsatte beslutningen om å trekke seg, sier Folkvord.

Bystyret skal neste onsdag stemme over hvorvidt Ditlev-Simonsens søknad om avskjed skal godkjennes.

– RV vil helt sikkert stemme for at den skal godkjennes, sier Folkvord.

- Tjener ham til ære

Også i sitt eget parti får ordføreren støtte.

– Det var en klok avgjørelse av Per Ditlev-Simonsen å trekke seg. Jeg er glad han gjør det nå og ikke om noen dager, sier stortingsrepresentant Martin Engeset (H).

Han har karakterisert sakens virkning for partiet som å bli «rammet av en torpedo midtskips».

– Per Ditlev-Simonsen har ved denne avgjørelsen lagt betydelig vekt på at saken rammer Høyres valgkamp og vår mulighet til å nå fram til velgerne med våre saker. Det tjener ham til ære at han innser det, sier Engeset.

Han mener Ditlev-Simonsen burde trukket seg fra ordførervervet allerede mandag.

– Slike saker har en tendens til å eskalere for hver dag som går. Da må prosessen gjøres kortest mulig, både av hensyn til partiet og til personen selv. Jeg tror avgjørelsen om å trekke seg bidrar til at folk forstår at dette ikke er noe Høyre kan lastes for, men Ditlev-Simonsen alene, sier Engeset til NTB.